česko-anglicko překlad pro "prozíravost"

CS

"prozíravost" anglický překlad

CS

prozíravost {ženský rod}

volume_up
prozíravost
volume_up
foresight {podstatné jméno}
Toto je však jen začátek, a proto musíme poděkovat Komisi za její odvahu a prozíravost.
But this is a start and for that we must congratulate the Commission for its courage and foresight.
. - (DE) Pane předsedající, v americkém prezidentu Obamovi máme dnes politického vůdce, který ukazuje prozíravost a odvahu.
. - (DE) Mr President, with President Obama in the US we now have a political leader who shows foresight and courage.
prozíravost (také: moudrost)
volume_up
prudence {podstatné jméno}
prozíravost (také: bystrost, chytrost, ostrovtip)
volume_up
sagacity {podstatné jméno}
prozíravost
volume_up
forethought {podstatné jméno}
prozíravost (také: bystrost, důvtip, ostrovtip, pronikavost)
volume_up
perspicacity {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prozíravost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProzíravost a transparentnost jsou klíčové pro znovunastolení důvěry na trzích.
Vigilance and transparency are key if confidence is to be restored in markets.
CzechPříští roky budou vyžadovat prozíravost a moudrost ze strany vedení Kosova.
The years to come will require far-sightedness and wisdom on the part of Kosovo's leaders.
CzechToto je však jen začátek, a proto musíme poděkovat Komisi za její odvahu a prozíravost.
But this is a start and for that we must congratulate the Commission for its courage and foresight.
CzechDoufáme, že vedoucí představitelé země projeví odvahu a prozíravost.
We hope that the country's leaders will be bold and far-sighted.
CzechJejich úsilí bylo vizionářské a vše, čeho jsme svědky v dnešním světě, potvrzuje jejich prozíravost.
Their endeavour was visionary and all that we see in today's world confirms their lucidity.
CzechTomu říkám prozíravost!
Czech. - (DE) Pane předsedající, v americkém prezidentu Obamovi máme dnes politického vůdce, který ukazuje prozíravost a odvahu.
on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr President, with President Obama in the US we now have a political leader who shows foresight and courage.