česko-anglicko překlad pro "prozíravý"

CS

"prozíravý" anglický překlad

volume_up
prozíravý {příd. jm. m.}
CS

prozíravý {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
prozíravý (také: opatrný)
Měli bychom s jejich penězi nakládat prozíravě a tohle není prozíravý rozpočet.
We should be prudent with their money, and this is not a prudent budget.
prozíravý (také: předvídavý)
Žádáme vás, abyste byl prozíravý ve prospěch věci, která nás spojuje: vytvoření politické Evropy.
It asks you to be far-sighted, for the benefit of the cause that brings us together: the creation of political Europe.
Paní předsedající, chtěl bych panu komisaři poblahopřát ke sdělení o partnerství, ve kterém zvolil rychlý a prozíravý přístup.
Madam President, I would like to congratulate the Commissioner on the communication on partnerships, which adopted a quick and far-sighted approach.
prozíravý (také: chytrý, důvtipný, moudrý)
prozíravý
prozíravý (také: předvídavý)
prozíravý
prozíravý (také: předvídavý)
prozíravý (také: dalekozraký)
prozíravý (také: předvídavý)
Žádáme vás, abyste byl prozíravý ve prospěch věci, která nás spojuje: vytvoření politické Evropy.
It asks you to be far-sighted, for the benefit of the cause that brings us together: the creation of political Europe.
Paní předsedající, chtěl bych panu komisaři poblahopřát ke sdělení o partnerství, ve kterém zvolil rychlý a prozíravý přístup.
Madam President, I would like to congratulate the Commissioner on the communication on partnerships, which adopted a quick and far-sighted approach.

Příklady použití pro "prozíravý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMěli bychom s jejich penězi nakládat prozíravě a tohle není prozíravý rozpočet.
We should be prudent with their money, and this is not a prudent budget.
CzechŽádáme vás, abyste byl prozíravý ve prospěch věci, která nás spojuje: vytvoření politické Evropy.
It asks you to be far-sighted, for the benefit of the cause that brings us together: the creation of political Europe.
CzechPaní předsedající, chtěl bych panu komisaři poblahopřát ke sdělení o partnerství, ve kterém zvolil rychlý a prozíravý přístup.
Madam President, I would like to congratulate the Commissioner on the communication on partnerships, which adopted a quick and far-sighted approach.
CzechProstor, který máme k dispozici, je omezený, a proto musí různá námořní odvětví zaujmout odpovědný a prozíravý postoj ke spolupráci.
The space available is limited and, therefore, the various maritime sectors must take a responsible and thoughtful approach to working together.
CzechZvláště pak děkuji panu poslanci Harbourovi za velkorysý, prozíravý postoj, který se během uplynulých čtyř měsíců odrazil na práci výboru.
I particularly thank Mr Harbour for the generous, forward-thinking attitude that he has stamped on the committee's work throughout the last four months.