česko-anglicko překlad pro "provolat"

CS

"provolat" anglický překlad

Příklady použití pro "provolat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechHlasovat v jeho prospěch by znamenalo provolat vítězství finančnímu lobby nad obecným zájmem lidu.
To vote for it would be to claim a victory for the financial lobbies over the general interest of the people.