CS

provize {ženský rod}

volume_up
provize (také: bonifikace, bonus, prémie, příplatek)
volume_up
bonus {podstatné jméno}
Prémie, provize, jejich vlastní reality show.
Bonuses, commissions, their own reality show.
Získejte provize z úspěšných reklam zobrazených na vašem webu.
Get commissions on successful ads shown on your site.
Prémie, provize, jejich vlastní reality show.
Bonuses, commissions, their own reality show.
Titíž lidé se snažili na klíčové pozice dostat své lidi, aby mohli slíznout smetanu ve formě provizí z přidělených prostředků evropských fondů.
Those same people were hoping to get their people into key positions to cream off commissions from the appropriation of European funds.
provize
volume_up
kickback {podstatné jméno}

Příklady použití pro "provize" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZískejte provize z úspěšných reklam zobrazených na vašem webu.
Get commissions on successful ads shown on your site.
CzechNemůžeme dovolit firmám mít smlouvy ukrývající provize a smlouvy které jsou nesrozumitelné.
There is no way we should do business with companies that have agreements with stealth provisions and that are unintelligible.
CzechPrémie, provize, jejich vlastní reality show.
Bonuses, commissions, their own reality show.
Czechprovize za nedobytné pohledávky