česko-anglicko překlad pro "provinění"

CS

"provinění" anglický překlad

CS

provinění {střední rod}

volume_up
1. generál
provinění (také: delikt, porušení, přestupek)
volume_up
offence {podstatné jméno}
To je zcela v pořádku, protože, jak zdůraznil můj kolega poslanec pan Bowis, uvádění padělaných léčiv na trh je závažné provinění.
That is only right, because, as my fellow Member Mr Bowis has stressed, placing counterfeit medicines on the market is a serious offence.
Doufám, že pokud by nebyla pro osoby stíhané za provinění v souvislosti s jinou sexuální orientací vyhlášena amnestie, zrušili bychom veškerou pomoc.
I hope that, if there is no amnesty for people being prosecuted for LGBT offences, we would withdraw all aid.
Podvod je podle zpravodajovy velice výstižné definice "příkladem záměrného provinění a trestným činem" a nesrovnalosti "představují neschopnost dodržovat pravidla".
Fraud, according to the rapporteur's very apt definition, 'is an example of purposeful wrongdoing and is a criminal offence', and an irregularity 'is a failure to comply with a rule'.
provinění (také: křivda, přehmat)
volume_up
wrongdoing {podstatné jméno}
Doufáme, že vyšetřování provinění bude mít konkrétní výsledky.
We hope that investigation into wrongdoing leads to concrete results.
Podvod je podle zpravodajovy velice výstižné definice "příkladem záměrného provinění a trestným činem" a nesrovnalosti "představují neschopnost dodržovat pravidla".
Fraud, according to the rapporteur's very apt definition, 'is an example of purposeful wrongdoing and is a criminal offence', and an irregularity 'is a failure to comply with a rule'.
provinění
volume_up
trespassing {podstatné jméno}
provinění
volume_up
culpableness {podstatné jméno}
2. právo
provinění
volume_up
actus reus {podstatné jméno}

Příklady použití pro "provinění" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDoufáme, že vyšetřování provinění bude mít konkrétní výsledky.
We hope that investigation into wrongdoing leads to concrete results.
CzechMěli by také psát o provinění západních spojenců, kteří vrátili nebo vydali uprchlíky do rukou komunistů.
They should also write about the culpability of the Western allied forces which returned or extradited exiles into the hands of the Communists.
CzechDoufám, že pokud by nebyla pro osoby stíhané za provinění v souvislosti s jinou sexuální orientací vyhlášena amnestie, zrušili bychom veškerou pomoc.
I hope that, if there is no amnesty for people being prosecuted for LGBT offences, we would withdraw all aid.
CzechTo je zcela v pořádku, protože, jak zdůraznil můj kolega poslanec pan Bowis, uvádění padělaných léčiv na trh je závažné provinění.
That is only right, because, as my fellow Member Mr Bowis has stressed, placing counterfeit medicines on the market is a serious offence.
CzechUvalení tak mírných trestů je jako facka do tváře obětem ze strany soudů, které berou na lehkou váhu tak těžká provinění.
The imposition of such lenient punishments is, in fact, a slap in the face of the victims on the part of the courts, which take such a light view of the wrong done to the victims.
CzechPodvod je podle zpravodajovy velice výstižné definice "příkladem záměrného provinění a trestným činem" a nesrovnalosti "představují neschopnost dodržovat pravidla".
Fraud, according to the rapporteur's very apt definition, 'is an example of purposeful wrongdoing and is a criminal offence', and an irregularity 'is a failure to comply with a rule'.