česko-anglicko překlad pro "provinční"

CS

"provinční" anglický překlad

volume_up
provinční {příd. jm.}
CS

provinční {přídavné jméno}

volume_up
provinční (také: omezený)
Doba pro provinční přístup k jaderné bezpečnosti je již dávno pryč.
The time for a parochial approach to nuclear safety has long since gone.
Pan Giegold oprávněně označil to, co se právě děje, za "provinční" přístup.
Mr Giegold is right when he described what is currently going on as 'parochial'.
Nyní budu velmi provinční a úzkoprsý.
I am now going to be very parochial and provincial.

Příklady použití pro "provinční" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPan Giegold oprávněně označil to, co se právě děje, za "provinční" přístup.
Mr Giegold is right when he described what is currently going on as 'parochial'.
CzechDoba pro provinční přístup k jaderné bezpečnosti je již dávno pryč.
The time for a parochial approach to nuclear safety has long since gone.
CzechTřetím zábleskem naděje jsou iniciativy náboženského usmíření na místní a provinční úrovni.
A third ray of hope is the religious reconciliation initiatives at local and provincial levels.
CzechNyní budu velmi provinční a úzkoprsý.
I am now going to be very parochial and provincial.
CzechVšechny sporty, profesionální sport a obchod kolem něj těží z dobrovolné, neplacené, provinční činnosti a veřejého financování.
In all sports, professional sport and businesses structured around it benefit from voluntary, unpaid, grassroots activity and public funding.
CzechJmenujte jeden orgán na místní, provinční, regionální nebo vnitrostátní úrovni demokratického zastoupení, který nenese politickou odpovědnost za výdaje.
Name one body of local, provincial, regional or national democratic representation that does not exercise political accountability for spending.
CzechProvinční vláda ve Vorarlbergu a místní samospráva se v rámci svých nejlepších schopností pokusily uplatnit tento rakouský zákon o životním prostředí.
The provincial government in Vorarlberg and the local administration tried to apply this Austrian law on the environment to the best of their ability.
CzechNávrh usnesení EP přiznává "další aspirace albánské menšiny" v Srbsku a hovoří o respektování jejího "práva na provinční autonomii".
The European Parliament draft resolution acknowledges the 'further aspirations of the Albanian minority' in Serbia, and speaks of respecting its 'right to provincial autonomy'.