česko-anglicko překlad pro "provenience"

CS

"provenience" anglický překlad

EN

"provenience" český překlad

volume_up
provenience {podstatné jméno}
CS

provenience {ženský rod}

volume_up
provenience (také: původ)
volume_up
provenience {podstatné jméno}
EN

provenience {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "provenience" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZejména těch, při kterých se používaly jeřáby evropské provenience.
Especially those in which cranes of European production were used.
CzechPovinnost uvádět zemi původu nebo místo provenience platí bohužel pouze v omezeném počtu případů.
The obligation to indicate the country of origin or the place of provenance unfortunately only applies in a limited number of cases.
CzechTato pravidla požadují povinné označování původu v případech, kdy by se mohli spotřebitelé splést, pokud se týká opravdového původu nebo provenience potravin.
These rules require mandatory origin labelling in cases where consumers might be misled regarding the true origin or provenance of the foodstuffs.
CzechPolitická nedůstojnost je výlučně vaší provenience - mluvím o vás, kdo máte v rukou moc, a kdo namísto řešení problémů usilujete jen o odrážení útoků opozice.
The political disgrace is entirely of your making - you, the people in power who, instead of resolving problems, care only about fighting off the opposition.

Synonyma (anglicky) pro "provenience":

provenience