česko-anglicko překlad pro "proudění"

CS

"proudění" anglický překlad

CS

proudění {střední rod}

volume_up
proudění (také: průtok)
volume_up
streaming {podstatné jméno}
volume_up
draft {podstatné jméno}
proudění (také: konvekce)
volume_up
convection {podstatné jméno}
proudění (také: tečení)
volume_up
fluxion {podstatné jméno}

Příklady použití pro "proudění" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA to je přesně to, o čem Mike Csikszentmihalyi mluvil, o proudění.
And this is indeed what Mike Csikszentmihalyi has been talking about, about flow.
Czechtranzientní drenážní proudění
Czechneustálené drenážní proudění
Czechustálené drenážní proudění
CzechTato působivá grafika od designéra Arashe Asghariho je plná ohnivých odstínů červené, oranžové a zlaté, které jsou ztělesněním pohybu a proudění.
These evocative graphics from designer Arash Asghari feature fiery tones of red, orange, and gold that embody movement and flow.
CzechRozmístění komponent a způsob proudění vzduchu zajišťuje, že při práci na cestách nebo mimo kancelář zůstane notebook při používání příjemně chladný.
Stay cool and comfortable with component placement and airflow design that’s just right when you’re traveling or working away.
CzechSpolucestujícími pro neživá tělesa nejsou pouze lidé, ale je to také dopadající světlo, proudění vzduchu kolem, nebo teplo v místnosti.
The fellow passengers for inanimate objects are not just people, but it's also the light shining on it and the wind blowing past it and the heat of the room.
CzechMyslím, že i když teď projdu jen část z nich -- vím něco o laminárním proudění, co se týče objektů, které doslova řezají vzduch, a tady to umí velmi dobře, jak můžete vidět.
I mean, if I just go through some of them now -- I know about laminar flow when it comes to air-piercing objects, and that does it consummately well, you can see it can.
CzechVe vysílacích společnostech -- tak to říká mytologie vysílání -- tak v těch vysílacích společnostech byli správci, editoři, kteří kontrolovali proudění informací.
In a broadcast society -- this is how the founding mythology goes -- in a broadcast society, there were these gatekeepers, the editors, and they controlled the flows of information.
Czech. ~~~ A rádi bychom se naučili více o pneumatice a proudění vzduchu.
We are a company in the field of automation, and we'd like to do very lightweight structures because that's energy efficient, and we'd like to learn more about pneumatics and air flow phenomena.