česko-anglicko překlad pro "proud"

CS

"proud" anglický překlad

EN

"proud" český překlad

volume_up
proud {příd. jm.}
volume_up
proudly {přísl.}
CS
volume_up
house-proud {příd. jm.}
CS

proud {mužský rod }

volume_up
1. generál
proud (také: potok, sled)
volume_up
stream {podstatné jméno}
V počítači přijímajícím datový proud médií proveďte následující kroky:
On the computer receiving the media stream, follow these steps:
Projekt Jižní proud by jen prohloubil závislost EU na jediném zdroji.
The South Stream project would only increase the EU's dependence on a single source.
Klikněte na nabídku Datový proud a poté na příkaz Zapnout vysílání datového proudu médií.
Click Stream, and then click Turn on home media streaming.
proud
volume_up
current {podstatné jméno}
Kdykoliv je v cívce proud, stane se z toho elektromagnet.
Whenever current flows through the coil, this becomes an electromagnet.
V tuto chvíli je do našich domácností dodáván elektrický proud, aniž bychom věděli odkud.
At the moment, our houses are supplied with electrical current without us knowing where it comes from.
Póry jako tyto vedou elektrický proud a jsou odpovědné za veškerou komunikaci nervového systému.
Pores like these conduct electrical current and are responsible for all the communication in the nervous system.
proud (také: bystřina, příval)
volume_up
torrent {podstatné jméno}
proud (také: tryska)
volume_up
jet {podstatné jméno}
volume_up
tide {podstatné jméno}
proud (také: posun, přesun)
volume_up
drift {podstatné jméno}
2. elektronika
proud (také: příkon)
volume_up
power {podstatné jméno}
EN

proud {přídavné jméno}

volume_up
proud
volume_up
hrdý {příd. jm. m.}
President Sarkozy, this is an achievement that you can justifiably be proud of.
Pane prezidente Sarkozy, je to úspěch, na který můžete být oprávněně hrdý.
I am particularly proud of the Scots, for their voluntary system of real-time closures.
Jsem obzvlášť hrdý na skotský systém zavírání v reálném čase.
I am proud to be from the Forest of Dean, to be English and European.
Já jsem hrdý, že jsem z oblasti Forest of Dean a že jsem Angličan a Evropan.
proud (také: lofty, cavalier, orgulous)
volume_up
pyšný {příd. jm. m.}
The European Parliament should be proud of a job well done.
Evropský parlament by měl být pyšný na dobře vykonanou práci.
There is also nothing to be proud of when you look at the fur price among the Inuits, which is falling.
Rovněž není na co být pyšný, podíváme-li se na klesající cenu kožešin mezi Inuity.
Robert Schuman would have been proud of our accomplishments.
Robert Schuman by byl na naše úspěchy pyšný.
proud (také: exalted, elated)
volume_up
povznesený {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "proud" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEvropská unie musí být proto připravena tento přistěhovalecký proud zvládnout.
The European Union must therefore be ready to withstand the flow of migration.
CzechNemůžeme nechat proud nespravedlnosti téct a prostě věřit, že miska nikdy nepřeteče.
We cannot leave the tap of iniquity running and believe that the vase will never overflow.
CzechProjekt Jižní proud by jen prohloubil závislost EU na jediném zdroji.
The South Stream project would only increase the EU's dependence on a single source.
CzechZarazil všechen ten proud myšlenek a udělal něco naprosto nového.
He just stopped that whole mental process and he did something completely novel.
CzechZastavte nekonečný proud směrnic a nařízení, které jsou obchodu jen na překážku.
Call a halt to the never-ending stream of directives and regulations which only hinder business.
CzechKlikněte na položku Datový proud a poté na možnost Povolit dálkové ovládání přehrávače.
Click Stream, and then click Allow remote control of my Player.
CzechA to byl druhý velký -- několik stovek tisíc let, 150 000 let starý -- proud evoluce.
And that has been the second great -- couple 100,000 years, 150,000 years -- flow of our evolution.
CzechA tady můžete vidět, jak proud světla má naprosto stejný efekt.
And you can see here that the flash of light has exactly the same effect.
CzechV počítači přijímajícím datový proud médií proveďte následující kroky:
On the computer receiving the media stream, follow these steps:
CzechKlikněte na položku Datový proud a poté vyberte možnost Automaticky povolit zařízením přehrávat má média.
Click Stream, and then select Automatically allow devices to play my media.
CzechKlikněte na nabídku Datový proud a poté na příkaz Zapnout vysílání datového proudu médií.
Click Stream, and then click Turn on home media streaming.
CzechV tuto chvíli je do našich domácností dodáván elektrický proud, aniž bychom věděli odkud.
At the moment, our houses are supplied with electrical current without us knowing where it comes from.
CzechKdykoliv je v cívce proud, stane se z toho elektromagnet.
Whenever current flows through the coil, this becomes an electromagnet.
CzechKlikněte na položku Datový proud a poté na možnost Zapnout vysílání datového proudu médií.
Click Stream, and then click Turn on home media streaming.
CzechV praxi se většinou jedná o proud tepelné energie uvolňovaný z primárního energetického zdroje.
In practice, this mainly concerns the stream of heat energy released from primary energy sources.
CzechTento myšlenkový proud však hraničí s bezbřehou pověrčivostí.
But this school of thought is bordering on outright superstition.
CzechKlikněte na položku Datový proud a poté vyberte možnost Povolit internetový přístup k domácím médiím.
Click Stream, and then select Allow Internet access to home media.
CzechTohle je úžasný proud vědomí a pokud ho budete sledovat, hodně se o tomto muži dozvíte.
There's a wonderful stream of consciousness here and if you follow it along, you learn a lot about this man.
CzechDatový proud zvuku nesmí obsahovat více než dva zvukové kanály.
The audio stream cannot contain more than two audio channels.
CzechKlikněte na možnost Datový proud a potom na příkaz Další možnosti vysílání datovými proudy.
Click Stream, and then click More streaming options.

Synonyma (anglicky) pro "proud":

proud