česko-anglicko překlad pro "protony"

CS

"protony" anglický překlad

volume_up
protony {m mn. č.}
EN
EN
CS

protony {mužský rod množné číslo}

volume_up
1. fyzika
protony
Dokonce i neutrony a protony v sobě obsahují menší částice, kterým říkáme kvarky.
Even the neutrons and protons have smaller particles inside of them known as quarks.
Atomy tvoří malé elektrony kmitající okolo atomového jádra tvořeného neutrony a protony.
They have little electrons that swarm around a central nucleus with neutrons and protons.
Co děláme je, že urychlujeme protony tedy vodíkové jádro rychlostí kolem 99.999999 procenta rychlosti světla.
What we do is we accelerate protons -- so, hydrogen nuclei -- around 99.999999 percent the speed of light.

Příklady použití pro "protony" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDokonce i neutrony a protony v sobě obsahují menší částice, kterým říkáme kvarky.
Even the neutrons and protons have smaller particles inside of them known as quarks.
CzechPři této rychlosti protony proletí urychlovačem 11,000 krát za sekundu.
Right? ~~~ At that speed, they go around that 27 kilometers 11,000 times a second.
CzechAtomy tvoří malé elektrony kmitající okolo atomového jádra tvořeného neutrony a protony.
They have little electrons that swarm around a central nucleus with neutrons and protons.
CzechCo děláme je, že urychlujeme protony tedy vodíkové jádro rychlostí kolem 99.999999 procenta rychlosti světla.
What we do is we accelerate protons -- so, hydrogen nuclei -- around 99.999999 percent the speed of light.
CzechKvarky, ty růžové, jsou věci které vytváří protony a neutrony, ty tvoří jádra atomů ve vašich tělech.
The quarks, these pink things, are the things that make up protons and neutrons that make up the atomic nuclei in your body.
CzechNaproti tomu up a down kvarky mají velmi velké hmotnosti, a spojují se do trojic, čímž tvoří protony a neutrony uvnitř atomů.
In contrast, the up-and-down quarks have very large masses, and combine in threes to make the protons and neutrons inside atoms.