česko-anglicko překlad pro "protlačit se"

CS

"protlačit se" anglický překlad

CS

protlačit se {reflexivní sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "protlačit se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSnažil jste se protlačit reformu TDI jejím zařazením do strategie pro globální Evropu.
You tried to push the TDI reform forward by taking up this reform in the Global Europe Strategy.
CzechMusíte se protlačit skrze vlastní ostych a pochybnosti.
You gotta push through shyness and self-doubt.
CzechPodobně je to se snahou protlačit do dokumentu ohromující 80 % snížení emisí do roku 2050 místo reálnějších 50 až 80 %.
The same applies to the attempt to force into the document a staggering 80% reduction in emissions by 2050 rather than a more realistic 50-80%.
CzechPak jsem ale nemohl být překvapen, protože vy jste i přesto připraveni protlačit ústavu, aniž byste se zeptali ostatních na jejich názor.
But then, I would not be surprised, because, after all, you are prepared to ram through a constitution without asking anybody either.
CzechZopakuji, že je zřejmé, že tyto smlouvy o volném obchodu se pokoušejí protlačit oknem to, co se jim nepodařilo dostat dovnitř dveřmi.
Once again, we can see that these free trade treaties are trying to push through the window what they were unable to push through the door.
CzechPodařilo se nám protlačit některé z lepších pozměňovacích návrhů, jak jsme si mysleli, ale když se hlasovalo o celém dokumentu, zjistili jsme, že to nefunguje.
We managed to put through some of the better amendments, or so we thought, and then when we voted on the whole text, we realised that it was not going to work.

Podobné překlady pro "protlačit se" anglicky

protlačit sloveso
se zájmeno
se předložka
English
vrátit se sloveso
vzdát se sloveso
vyhnout se sloveso
zbavit se sloveso