česko-anglicko překlad pro "protiváha"

CS

"protiváha" anglický překlad

CS

protiváha {ženský rod}

volume_up
protiváha
volume_up
counterbalance {podstatné jméno}
Jinak by se mohlo zdát, že lidské životy jsou používány jako protiváha energetického problému.
Otherwise, it would appear that human life is being used to counterbalance the energy problem.
Tento Parlament byl zvolen, aby oživil evropský ideál a aby působil jako protiváha vůči egoistickým postojům nacionalismu.
This Parliament was elected to bring the European ideal to life and to act as a counterbalance to national egotism.
Rusko je pro Evropskou unii důležité nejen jako dodavatel energie, ale také jako protiváha k úsilí Spojených států o získání světové nadvlády.
. - (DE) Russia is important to the EU not only as a supplier of energy but also as a counterbalance to America's drive for world domination.
protiváha (také: protizávaží)
volume_up
counterweight {podstatné jméno}
V Evropě chybí sociální a politicky zodpovědná protiváha k tomuto rozvoji jednotného trhu!
What is lacking in Europe is a socially and politically responsible counterweight to this development of the single market!
protiváha (také: rovnováha, vyváženost)
volume_up
counterpoise {podstatné jméno}

Příklady použití pro "protiváha" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJinak by se mohlo zdát, že lidské životy jsou používány jako protiváha energetického problému.
Otherwise, it would appear that human life is being used to counterbalance the energy problem.
CzechV Evropě chybí sociální a politicky zodpovědná protiváha k tomuto rozvoji jednotného trhu!
What is lacking in Europe is a socially and politically responsible counterweight to this development of the single market!
CzechTento Parlament byl zvolen, aby oživil evropský ideál a aby působil jako protiváha vůči egoistickým postojům nacionalismu.
This Parliament was elected to bring the European ideal to life and to act as a counterbalance to national egotism.
CzechRusko je pro Evropskou unii důležité nejen jako dodavatel energie, ale také jako protiváha k úsilí Spojených států o získání světové nadvlády.
in writing. - (DE) Russia is important to the EU not only as a supplier of energy but also as a counterbalance to America's drive for world domination.
CzechJe důležité, aby existovala protiváha neustále se zvyšující byrokracie ve všech našich místních a vnitrostátních orgánech a, dalo by se říci, i v orgánech Evropské unie.
It is important to have a counterbalance to the ever-increasing bureaucracy of all our local and national authorities and, one might also say, of the institutions of the European Union.
CzechUmožněním větší pružnosti v systému přizpůsobování právních předpisů v rámci regulativního postupu s kontrolou je vytvářena protiváha k obecným prováděcím předpisům.
Whilst allowing more flexibility in the system for adapting the legislation in the regulatory procedure with scrutiny, all this provides a counterbalance in the general implementing legislation.