česko-anglicko překlad pro "protisociální"

CS

"protisociální" anglický překlad

CS

protisociální {přídavné jméno}

volume_up
protisociální (také: asociální, nesociální, protispolečenský)
Tato protisociální politika tedy není něco, co já i moje skupina podpoříme.
This antisocial policy is not something that my group and I can support.
Obchodování s emisemi je protisociální návrh a náklady za něj ponesou obyčejní lidé.
As for emissions trading, it is an anti-social proposal, and its costs will be borne by ordinary people.
Dovolím si říci, že je to ten nejhorší, nejvíce protisociální scénář jak pro Řecko, tak pro eurozónu.
May I say that this is the worst, the most anti-social scenario both for Greece and for the euro area.

Příklady použití pro "protisociální" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTato protisociální politika tedy není něco, co já i moje skupina podpoříme.
This antisocial policy is not something that my group and I can support.
CzechObchodování s emisemi je protisociální návrh a náklady za něj ponesou obyčejní lidé.
As for emissions trading, it is an anti-social proposal, and its costs will be borne by ordinary people.
CzechDovolím si říci, že je to ten nejhorší, nejvíce protisociální scénář jak pro Řecko, tak pro eurozónu.
May I say that this is the worst, the most anti-social scenario both for Greece and for the euro area.
CzechZpráva jednoznačně podporuje harmonizované protisociální politiky Evropské unie a omezení sociálních práv na nejmenšího společného jmenovatele.
The report clearly promotes the harmonised, anti-social policies of the European Union and the reduction of social rights to the lowest common liberal denominator.
CzechBylo by čestnější uznat, čeho se na Kubě dosáhlo, ale zároveň odsoudit to, co nebylo úspěchem a co je protisociální, nelidské a destruktivní.
It would be more honest to acknowledge what has been achieved in Cuba, but at the same time to condemn that which has not been a success and is anti-social, inhuman and destructive.