česko-anglicko překlad pro "protiklady"

CS

"protiklady" anglický překlad

CS

protiklady {mužský rod množné číslo}

volume_up
protiklady (také: rozpory)
Tyto protiklady stále narůstají a deformace společné zemědělské politiky se naneštěstí prohlubují a zhoršují.
These contradictions are continually increasing, and unfortunately the distortions of the common agricultural policy deepen and exacerbate these distortions.
protiklady (také: antiteze)

Příklady použití pro "protiklady" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechOdolný, technonolgický, trvalý - to jsou protiklady osobitého, delikátního a pomíjivého.
Durable, engineered, permanent -- those are in opposition to idiosyncratic, delicate and ephemeral.
CzechJejich funování se však dnes vyznačuje jistými protiklady.
Their functioning today, however, is still marked by contradiction.
CzechEtika přesvědčení a etika odpovědnosti nejsou protiklady, ale vzájemně se doplňují
The ethic of conviction and the ethic of responsibility are not opposites. They are complementary to one another”.
CzechZ médií máme neustále dojem, že hospodářství a životní prostředí jsou naprosté protiklady.
From the media, we always get the impression that the economy and the environment are diametrically opposed.
CzechRůst a boj s inflací nejsou protiklady.
Growth and combating inflation are not antonyms.
CzechVždy mě zasáhne, že v Rusku se stabilita a demokracie chápou jako protiklady, což samozřejmě není a ani nikdy nebude náš názor.
What always strikes me is that in Russia stability and democracy are seen as opposites; that is not and never can be our view, of course.
CzechTyto protiklady stále narůstají a deformace společné zemědělské politiky se naneštěstí prohlubují a zhoršují.
These contradictions are continually increasing, and unfortunately the distortions of the common agricultural policy deepen and exacerbate these distortions.