CS

protiklad {mužský rod }

volume_up
protiklad (také: kontrast, rozpor)
volume_up
contrast {podstatné jméno}
Protiklad s Čínou, kterou minulý týden postihlo silné zemětřesení, je pozoruhodný.
The contrast with China, tragically struck by a violent earthquake last week, is remarkable.
Jaký protiklad v porovnání s otevřeností a ochotou Číny, která se snažila pomoci lidem v provincii Si-čchuan, těm, kteří přežili!
What a contrast to the openness and promptness of China in helping the survivors in Sichuan!
protiklad (také: opak, protějšek)
volume_up
opposite {podstatné jméno}
Protiklad - utajování a zadržování dokumentů - způsobuje nedůvěru a pocit neúčasti a může někdy přispívat k rozvoji korupce a zneužití moci.
The opposite - secrecy and the withholding of documents - creates mistrust and a sense of not being involved, and can sometimes aid in the development of corruption and the abuse of power.
protiklad
volume_up
oppose {podstatné jméno}
Pojem "skutečné hospodářství" jako protiklad finančního odvětví je zajímavý.
The term 'real economy', as opposed to the financial sector, is interesting.
Komise nám musí pomoci tím, že vyřeší jistý protiklad.
The Commission must help us by resolving a contradiction.
protiklad (také: antitéza)
volume_up
antithesis {podstatné jméno}
To je ale úplný protiklad regenerativního lékařství.
This is the complete antithesis of regenerative medicine.
protiklad (také: protějšek)
volume_up
obverse {podstatné jméno}
protiklad (také: antonymum)
volume_up
antonym {podstatné jméno}
protiklad
volume_up
contrariety {podstatné jméno}
protiklad (také: antinomie, rozpor)
volume_up
antinomy {podstatné jméno}

Příklady použití pro "protiklad" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPojem "skutečné hospodářství" jako protiklad finančního odvětví je zajímavý.
The term 'real economy', as opposed to the financial sector, is interesting.
CzechProtiklad s Čínou, kterou minulý týden postihlo silné zemětřesení, je pozoruhodný.
The contrast with China, tragically struck by a violent earthquake last week, is remarkable.
CzechKomise nám musí pomoci tím, že vyřeší jistý protiklad.
The Commission must help us by resolving a contradiction.
CzechTo je ale úplný protiklad regenerativního lékařství.
This is the complete antithesis of regenerative medicine.
CzechJaký protiklad v porovnání s otevřeností a ochotou Číny, která se snažila pomoci lidem v provincii Si-čchuan, těm, kteří přežili!
What a contrast to the openness and promptness of China in helping the survivors in Sichuan!
CzechTento protiklad hospodářské svobody a sociálních práv zavání minulým stoletím a pro politiku naší Evropy už není aktuální.
That opposition between economic freedom and social rights smacks of the last century and is no longer current in the politics of our Europe.
CzechProtiklad - utajování a zadržování dokumentů - způsobuje nedůvěru a pocit neúčasti a může někdy přispívat k rozvoji korupce a zneužití moci.
The opposite - secrecy and the withholding of documents - creates mistrust and a sense of not being involved, and can sometimes aid in the development of corruption and the abuse of power.