česko-anglicko překlad pro "protidemokratický"

CS

"protidemokratický" anglický překlad

CS

protidemokratický {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
protidemokratický
Nikdo si na něj za posledních dvacet let nestěžoval, ačkoli byl nanejvýš protidemokratický.
Nobody ever complained about this in the past twenty years, even though it was most anti-democratic.
Pane předsedo, ve své původní podobě byla tato zpráva mnohem přísnější a protidemokraticky zaměřená než její konečná verze.
Mr President, in its original incarnation, this report was far more draconian and anti-democratic than its final version.
Zároveň musí bez odkladů uvalit přísné sankce na jakýkoli protidemokratický přístup nebo porušování lidských práv a svobod.
At the same time, it must impose without hesitation tough sanctions against any anti-democratic stance or violation of human rights and freedoms.

Příklady použití pro "protidemokratický" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNikdo si na něj za posledních dvacet let nestěžoval, ačkoli byl nanejvýš protidemokratický.
Nobody ever complained about this in the past twenty years, even though it was most anti-democratic.
CzechPane předsedo, ve své původní podobě byla tato zpráva mnohem přísnější a protidemokraticky zaměřená než její konečná verze.
Mr President, in its original incarnation, this report was far more draconian and anti-democratic than its final version.
CzechZároveň musí bez odkladů uvalit přísné sankce na jakýkoli protidemokratický přístup nebo porušování lidských práv a svobod.
At the same time, it must impose without hesitation tough sanctions against any anti-democratic stance or violation of human rights and freedoms.