česko-anglicko překlad pro "protestující"

CS

"protestující" anglický překlad

volume_up
protestující {příd. jm. m.}
CS

protestující {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
protestující
Opět byli aktivisté opozice protestující proti výsledku volem násilně rozprášeni.
Once again opposition activists protesting against the result of the election were forcibly dispersed.
V tentýž den, 4. června 1989, čínský režim rozdrtil protestující studenty pod ozubenými pásy tanků na náměstí Tien An Men.
The same day, 4 June 1989, the Chinese regime crushed protesting students under the caterpillar tracks of its tanks in Tiananmen Square.
Jsem přesvědčen, že tato trhlina v režimu a odvaha protestující mládeže, které vzdávám poctu, nakonec přivede celou tu prohnilou vládu k pádu.
I believe this crack in the regime and the courage of its protesting youth - whom I salute - will eventually bring the whole rotten government down.

Příklady použití pro "protestující" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMnozí protestující volají nikoli pro demokracii, ale po zavedení práva šaría.
Many of the protesters are seeking, not democracy, but the imposition of sharia.
CzechV Rusku je obvyklou praxí zatýkat mírumilovné protestující a zastrašovat brance.
In Russia, it is common practice to arrest peaceful protestors and bully conscripts.
CzechSoučasně s tím předsednictví vyzvalo protestující, aby se zřekli násilí.
At the same time the Presidency called on the protesters to renounce violence.
CzechNásilím bude dosaženo pravého opaku toho, co protestující a poctiví demonstranti chtějí.
Violence will achieve the opposite of what the protesters and honest demonstrators want.
CzechProtestující proti vojenskému režimu (včetně mnichů) prokazují obrovskou odvahu.
Those demonstrating against the military regime (including the monks) are showing immense courage.
CzechOpět byli aktivisté opozice protestující proti výsledku volem násilně rozprášeni.
Once again opposition activists protesting against the result of the election were forcibly dispersed.
CzechPřitom tito lékaři a zdravotní sestry jen ošetřovali zraněné protestující dovezené do jejich nemocnic.
Yet these doctors and nurses had simply treated injured protestors who were brought to their hospitals.
CzechRežim v minulosti protestující tvrdě potlačil a ukázal, že se jen ve velmi malé míře zajímá o blaho svého lidu.
The regime has brutally repressed previous demonstrations and shown scant regard for the welfare of its people.
CzechA tak začali zatýkat protestující.
CzechTři mladí protestující lidé zemřeli.
CzechV tentýž den, 4. června 1989, čínský režim rozdrtil protestující studenty pod ozubenými pásy tanků na náměstí Tien An Men.
The same day, 4 June 1989, the Chinese regime crushed protesting students under the caterpillar tracks of its tanks in Tiananmen Square.
CzechVelmi odsuzujeme, že dva protestující zemřeli a několik lidí byl zraněno, včetně členů bezpečnostních jednotek a protestujících.
We deeply deplore that two protesters died and several persons were injured, including members of the security forces and protestors.
CzechJsem přesvědčen, že tato trhlina v režimu a odvaha protestující mládeže, které vzdávám poctu, nakonec přivede celou tu prohnilou vládu k pádu.
I believe this crack in the regime and the courage of its protesting youth - whom I salute - will eventually bring the whole rotten government down.
CzechProtestující budou požadovat nové politiky, respektující důstojnost pracujících a prosazující rozvoj a sociální pokrok, nezbytný předpoklad míru.
The protesters will demand new policies which respect the dignity of workers and promote development and social progress, a prerequisite for peace.
CzechRadikalizace arabského světa je rozhodně neslučitelná s důstojným životem, po kterém oprávněně volají protestující v Tunisku a Egyptě.
A radicalisation of the Arab world is definitely incompatible with a dignified life, which is what the Tunisian and Egyptian protesters justifiably say that they long for.
CzechEU musí vést dialog s Čínou a Indií, které mohou tlačit na režim, a žádat je, aby zasáhly a zastavily útoků na protestující a o pomoc při obnovení demokracie v Barmě.
The EU must speak to China and India, who are in a better place to pressurise the regime, asking them to intervene to protect the demonstrators and help return Burma to democracy.