česko-anglicko překlad pro "protekcionismus"

CS

"protekcionismus" anglický překlad

CS

protekcionismus {mužský rod }

volume_up
protekcionismus (také: celní ochrana)
volume_up
protectionism {podstatné jméno}
Podle názoru Komise není protekcionismus pro politiku nikdy odůvodněnou volbou.
The Commission's view is that protectionism is never a valid policy option.
Ochrana našich ekonomik nebo vnitrostátního zemědělství nepředstavuje protekcionismus.
Protecting our economies or national agriculture is not a byword for protectionism.
Předně doporučuje ukončit hospodářský protekcionismus v Brazílii.
Firstly, it recommends putting an end to economic protectionism in Brazil.

Příklady použití pro "protekcionismus" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPaní komisařko, v žádném případě neobhajuji protekcionismus, ale je čas jednat.
Commissioner, I am not advocating protectionism in any way, but it is time to act.
CzechProtekcionismus je krokem zpět, ale populismus je receptem na hospodářský kolaps.
Protectionism is a retrograde step, but populism is a recipe for economic collapse.
CzechPane Assisi, ochrana našich zájmů, nikoliv protekcionismus, je naprosto správná.
Mr Assis, protecting our interests, not protectionism, is absolutely right.
CzechPodle názoru Komise není protekcionismus pro politiku nikdy odůvodněnou volbou.
The Commission's view is that protectionism is never a valid policy option.
CzechOchrana sama o sobě neznamená protekcionismus; musíme tedy mít průmyslovou politiku.
Self-protection is not protectionism; we must therefore have an industrial policy.
CzechKdyž dojde k hospodářské krizi, politici se šikují, aby odsoudili protekcionismus.
Whenever there is an economic crisis, politicians line up to denounce protectionism.
CzechTo je potěšitelné v době, kdy je protekcionismus na pochodu na celém světě.
It is gratifying at a time when protectionism is on the march all around the world.
CzechV Londýně musí Evropská unie rovněž jasně vyjádřit, že odmítá protekcionismus.
In London, the European Union must also give a strong message rejecting protectionism.
CzechOchrana našich ekonomik nebo vnitrostátního zemědělství nepředstavuje protekcionismus.
Protecting our economies or national agriculture is not a byword for protectionism.
CzechDoufám, že jsme se poučili z toho, že protekcionismus obnovu pouze ztěžuje.
I hope we have all learned the lesson that protectionism only makes recovery harder.
CzechV sektoru finančních služeb vidíme protekcionismus narůstat velice rychle.
In the financial services sector we are seeing protectionism increase very rapidly.
CzechNašimi slabými místy jsou nacionalismus, egoismus, polarizace a protekcionismus.
Our weaknesses are nationalism, egoism, polarisation and protectionism.
CzechTo ještě nemusí nutně znamenat protekcionismus, ale občas jsou mu hodně blízko.
That is not necessarily protectionism, but at times, they are only a hair's breadth away.
CzechAvšak protekcionismus narušuje mezinárodní obchod a přímo zájmy EU ještě více.
However, protectionism further hurts international trade and the EU's interests directly.
CzechVyzývám všechny skupiny, aby odmítly protekcionismus a tuto dohodu podpořily.
I urge all groups to put aside protectionism and support this agreement.
CzechPouhý finanční protekcionismus by jen prodloužil život nekonkurenčním projektům.
Financial protectionism on its own would simply extend the life of uncompetitive activities.
CzechTo je jasný protekcionismus a Evropská komise by proti tomu problému měla bojovat.
This is obvious protectionism, and the European Commission should be fighting this problem.
CzechProtekcionismus zjevně není správnou reakcí na tuto krizi - právě naopak.
Protectionism is clearly not the right answer to face this crisis - quite the opposite.
CzechAle, samozřejmě, pokud by ostatní země byly pro protekcionismus, byl by pro něj i on.
But, of course, if other countries were for protectionism, so was he.
CzechTo bude obnášet skutečné provádění politiky solidarity, a nikoli protekcionismus.
It will also amount to genuine implementation of a policy of solidarity, and not protectionism.