česko-anglicko překlad pro "prostě"

CS

"prostě" anglický překlad

volume_up
prostě {přísl.}

CS prostě
volume_up
{příslovce}

prostě (také: jednoduše, zkrátka)
volume_up
simply {přísl.}
Toto průmyslové odvětví prostě nebude tolerovat ochranářství na vnitrostátní úrovni.
This kind of industry will simply not tolerate protectionism on a national level.
Dosavadní občansko-právní předpisy nemají prostě dostatečně odrazující účinek.
Until now the civil liability legislation has simply not been dissuasive enough.
Prosazování zásady jednomyslnosti ve všech případech by Unii prostě paralyzovalo.
Insisting on unanimous agreement in all cases would simply lead to paralysis.
prostě (také: chudobně, nízce, skromně)
volume_up
lowly {přísl.}
prostě (také: asketicky, jednoduše)
volume_up
austerely {přísl.}

Příklady použití pro "prostě" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechStalo se to každému, odcházíme odněkud, protože tamní zvuk je prostě příšerný.
We all have done it, leaving the area because the sound in there is so dreadful.
CzechNejlepší, co ze sebe dokážeme dostat, je: "Já nevím, prostě se mi to nějak nezdá."
And the best we can muster up is, "I don't know. ~~~ It just doesn't feel right."
CzechProstě jste museli vyšroubovat žárovku, pokud jste chtěli připojit svůj spotřebič.
And you would just unscrew your light bulb if you wanted to plug in an appliance.
CzechZdravý rozum nám říká, že vypracování komplexní směrnice je prostě nevyhnutelné.
Proposing a comprehensive directive is a necessity and is plain common sense.
CzechNenaváděl jsem je aby to udělali; prostě se rozhodli, že to je to co chtějí.
I didn't instruct them to do it; they just decided that that's what they wanted.
CzechMyslím, že budeme všichni souhlasit s tím, že válka je špatná - to je prostě základ.
I think we all agree that war is a bad thing - that is motherhood and apple pie.
CzechTo všechno znamená, že občas prostě změníme své preference, abychom tomu zabránili.
And this means that sometimes we'll actually switch our preferences to avoid this.
Czech. ~~~ Prostě se jen často rozhodnou je nenosit.
I don't mean they can't or they're not allowed to, they just often choose not to.
CzechJe jasné, že členské státy si jednotnou imigrační politiku prostě nepřejí.
It is very clear that the Member States do not want a common immigration policy.
CzechTo není problém, jak většina z vás ví, protože prostě můžu ten puntík vymazat.
That's no problem, as most of you know, because I can just delete that dot.
CzechNo, bohužel mám ve schránce tolik reklam na Viagru, že se ten váš mail prostě ztratí.
Well, unfortunately, I've got so many Viagra ads coming at me, your email is lost.
Czech. ~~~ Prostě to děláme.
Just as fish swim and birds fly, people form tribes. It's just what we do.
CzechNelze prostě vědce přinutit, aby výsledky dodali v určitém časovém termínu.
You cannot force scientists to produce findings within a particular timeframe.
CzechMlhavá prohlášení o možné budoucí podpoře ze strany Komise prostě nestačí.
Vague declarations of probable future support from the Commission are not enough.
Czech(smích) Nechtěl jsem se dívat zrovna na vás, pane -- prostě sedíte zrovna tady.
(Laughter) I didn't mean to look at you, sir you were just sitting there.
CzechProstě si jen dva jedinci řekli: "Pojďme to udělat," a ta společnost řekla "Ano."
It was two persons saying, "Let's do this," and the company said, "Yes."
CzechŘíkám tomu Zlatovlásčin efekt: ne moc blízko, ne moc daleko, prostě tak akorát.
I call it the Goldilocks effect: not too close, not too far, just right.
Czech. ~~~ To je prostě internet.
The 10th one was kittens on a treadmill, but that's the Internet for you.
CzechProtože všichni byli tak svobodní - s větrem ve vlasech - prostě volní.
Because they were all about being free, the wind in your hair -- just to be free.
Czech. ~~~ My to prostě venku neděláme.
And I realized New Yorkers don't hold hands; we just don't do that outside.