česko-anglicko překlad pro "prospekty"

CS

"prospekty" anglický překlad

CS

prospekty {mužský rod množné číslo}

volume_up
prospekty (také: letáky)
prospekty (také: příděly, sylaby)
prospekty
Jsme svědky toho, že Rada ne vždy následuje návrhy Komise, ať už se jedná o transparentnost nebo prospekty, definování přeshraničních misí nebo o ekvivalence.
What we see is that the Council has not always followed the Commission's proposals, whether on transparency or prospectuses, the definition of cross-border missions or equivalences.

Příklady použití pro "prospekty" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJsme svědky toho, že Rada ne vždy následuje návrhy Komise, ať už se jedná o transparentnost nebo prospekty, definování přeshraničních misí nebo o ekvivalence.
What we see is that the Council has not always followed the Commission's proposals, whether on transparency or prospectuses, the definition of cross-border missions or equivalences.