česko-anglicko překlad pro "proslov"

CS

"proslov" anglický překlad

CS

proslov {mužský rod }

volume_up
volume_up
talk {podstatné jméno}
Líbil se mi včerejší proslov Petera Warda -- vždycky to není Gaia.
I loved Peter Ward's talk yesterday -- it's not Gaian all the time.
Naplánoval jsem si svůj proslov před pěti minutami.
Having said that, I outlined my talk about five minutes ago.
Tento celý proslov byl takovou záminkou, abych se dostala k bodu kde Vám budu moci říct slovo „synecdochitálně“.
This whole talk has just been an excuse to get me to the point where I could say "synecdochically" to all of you.
proslov (také: mluvení, projev, řeč)
volume_up
speech {podstatné jméno}
Dovolte mi můj proslov zakončit citací samotného Churchilla na toto téma.
Let me finish my speech by quoting Churchill himself on the subject.
Martin Luther King v předvečer své smrti přednesl neuvěřitelný proslov.
Now, Martin Luther King, on the eve of his death, gave an incredible speech.
Nemohl ani pronést svůj proslov, protože jste nechtěli, aby sdělil své proevropské poselství.
He was not even able to make his speech because you did not want him to get his pro-European message across.
proslov (také: adresa, oslovení, projev, řeč)
volume_up
address {podstatné jméno}
Address by the President of Parliament
Potřebujeme přezkoumat evropský rozpočet a ráda bych adresovala tento proslov členským státům včetně vlády mé země, Německa.
We need a revision of the European budget, and I should like to address this speech in particular to the Member States, including the government of my home country, Germany.
volume_up
discourse {podstatné jméno}
proslov (také: prolog, předehra)
volume_up
prologue {podstatné jméno}

Příklady použití pro "proslov" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMartin Luther King v předvečer své smrti přednesl neuvěřitelný proslov.
Now, Martin Luther King, on the eve of his death, gave an incredible speech.
CzechMůže se vám hodit při vyučování nebo třeba při přípravě na proslov na nějaké související téma.
You may use them if you are a teacher or if you are giving a speech about the EU.
CzechA na konec chci zakončit tento proslov tím, čím jsem začal, spokojeností.
And in closing, I want to end the same place I started, with happiness.
CzechDovolte mi můj proslov zakončit citací samotného Churchilla na toto téma.
Let me finish my speech by quoting Churchill himself on the subject.
CzechOmlouvám se za poněkud dlouhý proslov, ale myslím si, že se jedná o opravdu důležitou záležitost.
I am sorry to have been a little long, but I think this is such an important matter.
CzechLíbil se mi včerejší proslov Petera Warda -- vždycky to není Gaia.
I loved Peter Ward's talk yesterday -- it's not Gaian all the time.
CzechProtože jsem školený doma, šel jsem si jednou poslechnout jeho proslov.
Since I'm home-schooled, I went to go hear him speak one day.
CzechFreud řekl: "Víte, je v tom mnohem více než proslov.
Freud said, look, there's much more to it than speech: "No mortal can keep a secret.
CzechTento proslov je však především míněn jako poděkování paní Hieronymiové za její skvělou práci.
Most of all, however, this speech of mine is a thank you to Mrs Hieronymi for her marvellous work.
CzechNemohl ani pronést svůj proslov, protože jste nechtěli, aby sdělil své proevropské poselství.
He was not even able to make his speech because you did not want him to get his pro-European message across.
CzechNaplánoval jsem si svůj proslov před pěti minutami.
Having said that, I outlined my talk about five minutes ago.
CzechPane předsedající, navázat na tento proslov zřejmě nebude snadné!
Mr President, following that may not be easy!
CzechSvůj proslov omezím na jednu klíčovou záležitost, a to hrozící zákaz dvou politických stran, AKP a DTP.
I would like to confine myself to one key issue, namely the threatened ban on two parties, the AKP and the DTP.
CzechTento celý proslov byl takovou záminkou, abych se dostala k bodu kde Vám budu moci říct slovo „synecdochitálně“.
This whole talk has just been an excuse to get me to the point where I could say "synecdochically" to all of you.
CzechRád bych řekl, že se předpokládá pouze jedna otázka na proslov, protože jinak bychom rozpravu nemuseli skončit.
I would like to say that only one question per speech is foreseen, because otherwise we might not finish the debate.
Czech(DE) Paní předsedající, pane Hökmarku, chápu, že musíte pronést líbivý proslov pro občany doma ve Švédsku.
(DE) Madam President, I can understand, Mr Hökmark, that you need to give a nice speech for the people at home in Sweden.
CzechJejich řečníci myslím slyšeli váš proslov.
CzechMyslím, že to byl výjimečný proslov.
CzechPaní Estevesová, děkuji za váš proslov, děkuji vám za vaši práci v uplynulých letech a do budoucna vám přeji mnoho štěstí.
Thank you, Mrs Esteves, for your speech, thank you for your work over the past years, and good luck and happiness for the future.
CzechZapůsobil na mne nedávný proslov kanadského ministra financí, který hovořil o tom, co to znamená být nudný, nevýrazný a prudérní.
I was touched recently by the words of the Canadian finance minister who spoke about being boring, unexciting and prudent.