česko-anglicko překlad pro "prosit"

CS

"prosit" anglický překlad

CS

prosit {sloveso}

volume_up
prosit (také: žebrat, žádat)
Nebudu bouchat kladívkem, nebudu prosit a nepřeji si, aby mi někdo špatně rozuměl.
I will not bang my gavel, I will not beg and I do not want to be misunderstood.
Přivažte mě ke stěžni a já budu prosit a žadonit.
You tie me to the mast, and I'm going to beg and plead.
Věci, o něž jsem musel prosit a měl štěstí, že je dostal, jsou teď běžné.
The stuff that I was lucky and begging for to get when I was a kid is now ubiquitous.
Lidé hledají útočiště v lesích a zoufale prosí o ochranu před hinduistickými fanatiky.
People are taking refuge in the forests, praying for safety from the Hindu fanatics.
Přivažte mě ke stěžni a já budu prosit a žadonit.
You tie me to the mast, and I'm going to beg and plead.

Příklady použití pro "prosit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNebudu bouchat kladívkem, nebudu prosit a nepřeji si, aby mi někdo špatně rozuměl.
I will not bang my gavel, I will not beg and I do not want to be misunderstood.
CzechVěci, o něž jsem musel prosit a měl štěstí, že je dostal, jsou teď běžné.
The stuff that I was lucky and begging for to get when I was a kid is now ubiquitous.
CzechZaprvé vždy odpovídám upřímně, proto mne nemusíte prosit o upřímnou odpověď.
Firstly, I always give honest answers; you do not need to ask me to give an honest answer.
CzechA cítil, že - Cítil, že to bylo proto, že přišel prosit o pomoc.
And he felt that -- he felt that it was coming to ask for help.
CzechPřivažte mě ke stěžni a já budu prosit a žadonit.
You tie me to the mast, and I'm going to beg and plead.
CzechBude Evropa nadále zavírat oči a pouze odsuzovat represe a neúspěšně prosit o propuštění politických vězňů?
Is Europe going to continue to shut its eyes and merely condemn the repression and unsuccessfully beg for the release of the political prisoners?
CzechProto mohu pana komisaře a pana úřadujícího předsedu Rady jedině prosit, aby rozšíření systému podporoval s opravdovým nasazením.
I can therefore only beg the Commissioner and the President-in-Office of the Council to push forward with exporting this message in a really committed way.