CS

prosba {ženský rod}

volume_up
1. generál
prosba (také: požadavek, žádost)
volume_up
request {podstatné jméno}
Toto je prosba, aby Parlament byl hrdý na svou podporu.
This is a request that Parliament should be proud to support.
A to je ta prosba, kterou bych měl na všechny tady v sále.
And so that's the request I have for everybody in this room.
A final request, Commissioner.
prosba (také: přání, touha, tužba)
volume_up
wish {podstatné jméno}
volume_up
demand {podstatné jméno}
prosba (také: modlení, modlitba, prosebník)
volume_up
prayer {podstatné jméno}
volume_up
instance {podstatné jméno}
prosba (také: chuť, přání, touha)
volume_up
desire {podstatné jméno}
prosba
volume_up
entreaty {podstatné jméno}
prosba (také: přímluva)
volume_up
intercession {podstatné jméno}
prosba
volume_up
supplication {podstatné jméno}
2. "úpěnlivá, naléhavá"
prosba (také: námitka, omluva, záminka, žádost)
volume_up
plea {podstatné jméno}
prosba zní: Prosím, respektujte pozměňovací návrhy, které vám dnes byly předloženy.
My plea is: Please, respect the amendments that have been put today.
Z toho plyne má prosba o podporu našeho pozměňovacího návrhu.
Hence my heartfelt plea to endorse our amendment.
Toto je moje výzva, prosba, směrem k mimořádně nadané komunitě TED.
So this is a call, a plea, to the incredibly talented TED community.

Příklady použití pro "prosba" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZa tím si stojíme a naše prosba je, aby nezneužívali svobod, na kterých nám záleží.
We stand by that and I ask them: please do not abuse the freedoms we hold dear.
Czechprosba zní: Prosím, respektujte pozměňovací návrhy, které vám dnes byly předloženy.
My plea is: Please, respect the amendments that have been put today.
CzechToto je moje výzva, prosba, směrem k mimořádně nadané komunitě TED.
So this is a call, a plea, to the incredibly talented TED community.
CzechPřesně to učiníme, neboť je to i prosba mezinárodního prostředníka Óscara Ariase.
We are going to do precisely that, because the international mediator, Óscar Arias, is also requesting it.
CzechA to je ta prosba, kterou bych měl na všechny tady v sále.
And so that's the request I have for everybody in this room.
CzechToto je prosba, aby Parlament byl hrdý na svou podporu.
This is a request that Parliament should be proud to support.
CzechZ toho plyne má prosba o podporu našeho pozměňovacího návrhu.
Hence my heartfelt plea to endorse our amendment.
CzechTo je důvod, proč nepodpoříme tuto zprávu, ale je to i prosba, kterou bych chtěl adresovat paní Ashtonové.
This is the reason why we are not going to endorse this report, but it is also a request I would like to make to Mrs Ashton.
CzechTo je v podstatě má prosba určená všem.
CzechPoslední prosba, pane komisaři.
CzechNa včerejším jednání byla vznesena prosba, abychom hledali kompromisní řešení, takové, jehož text se plně shodoval s argumenty, jež použil pan Corbett roku 2002.
Yesterday's negotiations made a plea for us to seek a compromise, one whose text was fully consistent with the reasoning used by Mr Corbett in 2002.
CzechDůležitější, jak komisař Potočnik ví, je moje prosba o lepší kombinaci finančních prostředků, strukturálních fondů, příspěvku Evropské investiční banky atd.
More important - as Commissioner Potočnik knows - is my plea for a better combination of funds, Structural Funds, input from the European Investment Bank, etc.