česko-anglicko překlad pro "prorok"

CS

"prorok" anglický překlad

CS

prorok {mužský rod }

volume_up
prorok (také: hlasatel, pionýr, učitel, věštec)
volume_up
prophet {podstatné jméno}
I prorok Mohamed přišel z Mekky do naší země, aby byl odtud vyzdvižen na nebesa.
Muhammad, the Prophet, came also from Mecca to our land to be lifted into the heavens.
Tento prorok, jak mu říkají Francouzi, se kdysi ptal: "Slované, co můžete nabídnout nového?
That prophet, as the French call him, once asked: Slavs, what can you offer that is new?
Jenom pomyslete na diskusi zaměřenou na takové diskutabilní záležitosti jako: Kdo byl poslední prorok?
Just think of a discussion focusing on contentious issues such as: Who was the last prophet?
prorok (také: věštec)
volume_up
seer {podstatné jméno}
prorok (také: prognostik)
volume_up
forecaster {podstatné jméno}
prorok (také: jasnovidec, věštec)
volume_up
soothsayer {podstatné jméno}
prorok (také: vědec)
volume_up
diviner {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prorok" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechI prorok Mohamed přišel z Mekky do naší země, aby byl odtud vyzdvižen na nebesa.
Muhammad, the Prophet, came also from Mecca to our land to be lifted into the heavens.
CzechTento prorok, jak mu říkají Francouzi, se kdysi ptal: "Slované, co můžete nabídnout nového?
That prophet, as the French call him, once asked: Slavs, what can you offer that is new?
CzechJenom pomyslete na diskusi zaměřenou na takové diskutabilní záležitosti jako: Kdo byl poslední prorok?
Just think of a discussion focusing on contentious issues such as: Who was the last prophet?
CzechV jedné z bitev, kterou prorok vedl, řekl svým následovníkům: "Vracíme se z méně důležité války do války větší, do větší bitvy."
In one of the battles that the prophet waged, he told his followers, "We are returning from the lesser war to the greater war, to the greater battle."
CzechPanu Cohnovi-Benditovi řeknu, že to chce mnohem více odvahy vystoupit před jinou osobou, než povykovat ve svém křesle a jednat jako prorok soudného dne.
I will say to Mr Cohn-Bendit that it takes a lot more courage to take a step towards the other person than it does to fuss about on your seat and act the prophet of doom.