česko-anglicko překlad pro "prorazit"

CS

"prorazit" anglický překlad

CS

prorazit {sloveso}

volume_up
Výhonky (shoots) vypadají křehce, ale aby se dostaly za sluncem, dokáží prorazit zeď.
Shoots seem tiny, but to reach the sun they can break through brick walls.
Výhonky (shoots) vypadají křehce, ale aby se dostaly za sluncem, dokáží prorazit zeď.
Shoots seem tiny, but to reach the sun they can break through brick walls.

Příklady použití pro "prorazit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVýhonky (shoots) vypadají křehce, ale aby se dostaly za sluncem, dokáží prorazit zeď.
Shoots seem tiny, but to reach the sun they can break through brick walls.
CzechDíky své kinetické energii tedy i střela velmi malého kalibru dokáže prorazit pancéřování tanku.
Due to its kinetic energy, even a very small calibre missile can therefore penetrate a tank's armour plating.
CzechStovky a tisíce mladých lidí na celém světě mohou prorazit a zlepšit svět.
Czech(FI) Pane předsedající, domnívám se, že Komise si zaslouží poděkování za rychlost, s jakou v těchto záležitostech dokázala prorazit.
(FI) Mr President, I think the Commission should be thanked for making such speedy headway with regard to these issues.
Czechchtít prorazit hlavou zeď
CzechJe skutečně politováníhodné a smutné, že až šokujícím událostem v Itálii se podařilo prorazit hranice sociální reakce Evropského parlamentu.
It is regrettable and distressing that it is only the shocking events in Italy that have managed to reach the European Parliament's social response threshold.
CzechNeregulovaná zařízení pro lov při dně mohou též dosáhnout k podmořským horám, prorazit si cestu po mořském dně a zničit veškerý život, který jim přijde do cesty.
Unregulated bottom gear can also reach submerged mountains or seamounts, bulldozing their way across the ocean floor and destroying all life in their path.