česko-anglicko překlad pro "propouštět"

CS

"propouštět" anglický překlad

CS

propouštět {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "propouštět" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTato kombinace nezaměstnanosti a chudoby je umocněna tlakem, který přináší snadnost, s níž lze propouštět nadbytečné zaměstnance.
This combination of unemployment and poverty is exacerbated by the pressure created by the ease with which redundancies can be made.
CzechOvšem na oplátku za poskytnutí státní podpory se musí letecké společnosti zavázat, že nebudou propouštět zaměstnance ani snižovat platy.
However, in return for the provision of State aid, the airlines must give a binding undertaking not to make staff cuts or salary cuts.
CzechJe daleko lepší pomoci mu udržet si klíčové pracovníky na výplatní pásce a rekvalifikovat je, než je propouštět a pak znovu najímat.
It is much better to help the industry keep those core people on the payroll and retrain them than to let them go and then to hire them back again later.
CzechMluvíme se o nich vždy, když musí firmy propouštět nebo přesídlovat do ciziny, ale o dobrých věcech, které plynou z globalizace, hovoříme jenom zřídka.
We discuss them whenever companies have to shed jobs or relocate abroad, but we say far too little about all the good things that come out of globalisation.