česko-anglicko překlad pro "propagovaný"

CS

"propagovaný" anglický překlad

volume_up
propagovaný {příd. jm. m.}
CS

propagovaný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
propagovaný (také: povýšený, prosazovaný)
Komise realizuje inovační činnosti, které jsou často propagovány našimi pilotními projekty, a přípravné činnosti.
Innovative actions, which are often promoted by our pilot projects, and preparatory actions are being implemented by the Commission.
Jsou aktivně propagovány zásady podporující účinnou ochranu duševního vlastnictví a rovnocenné sdílení práv duševního vlastnictví.
Principles supporting effective protection of intellectual property and equitable sharing of intellectual property rights are actively promoted.
Jsem přesvědčena, že je třeba opakovat, že mise jsou obzvláště pozitivní akce, které by měly být u našich spoluobčanů propagovány, a to zejména v období před volbami.
I believe this should be restated: these are particularly positive actions which should really be promoted among our fellow citizens, particularly perhaps in the run-up to elections.
propagovaný (také: podporovaný, podpořený, schválený)
propagovaný (také: inzerovaný)
Přesto však v minulosti často docházelo k tomu, že některé výrobky, propagované jakožto výrobky pocházející z jedné země, pocházely zcela odjinud.
However, in the past items which were advertised as coming from one country frequently came from somewhere quite different.
propagovaný
Sexuální svoboda v propagované podobě připravuje ženy o důstojnost tím, že je ponižuje na sexuální objekty a podněcuje násilí.
Sexual freedom as propagated robs women of their dignity by reducing them to sex objects and encourages violence.
propagovaný
propagovaný
Dobře fungující programy musí být široce propagovány.
Programmes that work well must be publicised widely.

Příklady použití pro "propagovaný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDobře fungující programy musí být široce propagovány.
Programmes that work well must be publicised widely.
CzechKomise realizuje inovační činnosti, které jsou často propagovány našimi pilotními projekty, a přípravné činnosti.
Innovative actions, which are often promoted by our pilot projects, and preparatory actions are being implemented by the Commission.
CzechJsou aktivně propagovány zásady podporující účinnou ochranu duševního vlastnictví a rovnocenné sdílení práv duševního vlastnictví.
Principles supporting effective protection of intellectual property and equitable sharing of intellectual property rights are actively promoted.
CzechJsem přesvědčena, že je třeba opakovat, že mise jsou obzvláště pozitivní akce, které by měly být u našich spoluobčanů propagovány, a to zejména v období před volbami.
I believe this should be restated: these are particularly positive actions which should really be promoted among our fellow citizens, particularly perhaps in the run-up to elections.