česko-anglicko překlad pro "propagační"

CS

"propagační" anglický překlad

volume_up
propagační {příd. jm. m.}
CS

propagační {přídavné jméno}

volume_up
propagační (také: reklamní)
Na propagační kampaň by Komise měla vyčlenit prostředky.
The Commission should earmark funds for a promotional campaign.
Propagační kódy (též se označují jako kupony) nabízejí peněžní kredit do účtu inzerenta.
Promotional codes (also known as coupons) offer a monetary credit to an advertiser's account.
Pokud zjistíte, že váš propagační kód nefunguje správně, důvodů může být několik.
If you find that your promotional code isn't working properly, there may be a number of reasons.
propagační

Příklady použití pro "propagační" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechInformační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů (rozprava)
Information provision and promotion measures for agricultural products (debate)
CzechInformační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů (hlasování)
Information provision and promotion measures for agricultural products (vote)
CzechPokud zjistíte, že váš propagační kód nefunguje správně, důvodů může být několik.
If you find that your promotional code isn't working properly, there may be a number of reasons.
CzechPokud ano, pokusila se Komise podniknout nějaké propagační iniciativy ke zmírnění této situace?
If so, did the Commission attempt any publicity initiatives to mitigate this?
CzechDojde tak k aktivaci účtu, po které budete moci použít propagační kód a zobrazovat reklamy.
This activates your account, allowing you to use your promotional code and run your ads.
CzechPokud chcete portál Vaše Evropa propagovat, můžete využít náš vícejazyčný propagační materiál .
If you wish to promote Your Europe, you can use our multilingual promotional material.
CzechPropagační kódy (též se označují jako kupony) nabízejí peněžní kredit do účtu inzerenta.
Promotional codes (also known as coupons) offer a monetary credit to an advertiser's account.
CzechInformační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (
Information provision and promotion measures for agricultural products (
CzechInformační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (rozprava)
Information provision and promotion measures for agricultural products (debate)
CzechSpotřebitelé, kteří žijí ve městech a velmi rádi dostávají propagační materiály do svých schránek.
Those consumers who live in cities and love to receive advertising material in their letterboxes.
CzechPropagační kód lze uplatnit před založením účtu či po něm.
If you're a new advertiser, you might be eligible to receive one.
CzechNa propagační kampaň by Komise měla vyčlenit prostředky.
The Commission should earmark funds for a promotional campaign.
CzechNa objednávky zadané hostem ve službě Peněženka Google se v současné době nevztahují propagační akce a slevy.
Orders placed as a Google Wallet guest are not eligible for promotions and discounts at this time.
CzechMnoho provozovatelů stránek elektronického obchodování tuto hodnotu kontroluje, aby viděli, zda propagační akce napříč trhem fungují.
Many ecommerce sites monitor this metric to see if cross promotions are working.
CzechNáš partnerský program poskytuje školení k prodeji, propagační materiály a technickou podporu k našim výrobkům.
Our partner programme provides product and sales training, promotional materials and technical support.
CzechProto potřebujeme i společnou propagační kampaň "za Europeanu", která doufejme přiláká další sponzory ze soukromého sektoru.
We therefore also need a 'join Europeana' campaign to hopefully find additional private sponsors.
Czech. - Vážený pane předsedo, nedávno byl pan komisař Barroso na propagační misi v Irsku.
on behalf of the IND/DEM Group. - Mr President, Commissioner Barroso was on a sales mission the other day in Ireland.
CzechAby spotřebitelé změnili své nákupní návyky, jsou nezbytné rozmanité propagační a informační kampaně.
In order for consumers to change their purchasing habits, wide-ranging, promotional and information campaigns are essential.
CzechNeobsahuje reklamní ani propagační sdělení.
Not include advertising or promotional messages.
CzechK čemu potřebujeme drahé propagační akce?