CS

propadnout {sloveso}

volume_up
1. generál
V této zkoušce nesmíme propadnout a v tom spočívá ona výzva.
We must not fail that test and therein lies the challenge.
Je to rozhodující zkouška pro celý projekt EU jako takový, u které si nemůžeme dovolit propadnout.
This is a critical test for the whole EU project itself, and it is not one we can afford to fail.
propadnout (také: ztratit)
propadnout (také: poklesnout, sesunout se)
Pane předsedající, včera jsme hlasovali o trvalém mechanismu stability a nechali jsme jej propadnout.
Mr President, yesterday we voted on the permanent stability mechanism and we flunked it.
propadnout (také: zřítit se)
Když Švédsko zasáhla předchozí finanční krize v roce 1992, nemohli jsme nakonec udělat nic jiného, než nechat švédskou korunu propadnout.
When the previous financial crisis hit Sweden in 1992, we could ultimately do nothing other than allow the krona to fall.
2. ekonomika
propadnout (také: poklesnout v ceně)
3. "čemu"
propadnout (také: holdovat, oddávat se)

Příklady použití pro "propadnout" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPane předsedající, včera jsme hlasovali o trvalém mechanismu stability a nechali jsme jej propadnout.
Mr President, yesterday we voted on the permanent stability mechanism and we flunked it.
CzechJe to rozhodující zkouška pro celý projekt EU jako takový, u které si nemůžeme dovolit propadnout.
This is a critical test for the whole EU project itself, and it is not one we can afford to fail.
CzechV této zkoušce nesmíme propadnout a v tom spočívá ona výzva.
We must not fail that test and therein lies the challenge.
Czech. ~~~ (smích) Vsadím se, že se v tu chvíli chtěl propadnout do země.
I wrote Horse Face on her, so you'd remember who she was." (Laughter) I bet he thought he wished he was invisible, don't you?
CzechKdyž Švédsko zasáhla předchozí finanční krize v roce 1992, nemohli jsme nakonec udělat nic jiného, než nechat švédskou korunu propadnout.
When the previous financial crisis hit Sweden in 1992, we could ultimately do nothing other than allow the krona to fall.