CS

pronikavý {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
pronikavý (také: hlubokomyslný, hluboký)
pronikavý (také: křiklavý, řezavý)
volume_up
shrill {příd. jm.}
Pronikavý hlas odpůrců nás nesmí přehlušit.
The shrill voice of the rejectionist must not be allowed to drown us out.
Ukáži vám pár příkladů dokazujících, jak pronikavý je tento fenomén.
I'm going to show you just a few examples of how pervasive this phenomena is.
pronikavý (také: pronikající)
pronikavý (také: kousající, kousavý)
volume_up
biting {příd. jm.}
pronikavý (také: ostrý, probíjející, prorážející)
pronikavý
pronikavý
pronikavý (také: hlasitý)
pronikavý
pronikavý
volume_up
gimlet {příd. jm.}
pronikavý
pronikavý
. ~~~ Ptáci ve vyšších patrech lesa, kde je porost hustý, mají zpěv pronikavý, krátký a opakovaný.
Well, according to David Attenborough and some other people, birds do it too -- that the birds in the canopy, where the foliage is dense, their calls tend to be high-pitched, short and repetitive.
pronikavý (také: nejmodernější)

Příklady použití pro "pronikavý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechUkáži vám pár příkladů dokazujících, jak pronikavý je tento fenomén.
I'm going to show you just a few examples of how pervasive this phenomena is.
CzechVolby nicméně přinesly pronikavý úspěch evropským lidovcům.
Nevertheless, the election was a resounding success for the European people's trend.
CzechVždycky jsem uznával pronikavý úsudek pana Coûteauxe.
I have always agreed with the strict assessments of Mr Coûteaux.
CzechPronikavý hlas odpůrců nás nesmí přehlušit.
The shrill voice of the rejectionist must not be allowed to drown us out.
Czech. ~~~ Ptáci ve vyšších patrech lesa, kde je porost hustý, mají zpěv pronikavý, krátký a opakovaný.
Well, according to David Attenborough and some other people, birds do it too -- that the birds in the canopy, where the foliage is dense, their calls tend to be high-pitched, short and repetitive.