CS

pronásledovaný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
pronásledovaný
Navíc se na něj nevztahovala Ženevská úmluva, protože nebyl pronásledovaný.
Moreover, he was not covered by the Geneva Convention because he was not persecuted.
Pro své náboženské přesvědčení jsou pronásledovány statisíce lidí.
People are persecuted in their hundreds of thousands because of their religious beliefs.
Během druhé světové války byly zabity a pronásledovány stovky tisíc Romů.
Hundreds of thousands of Roma were killed and persecuted during the Second World War.
pronásledovaný
volume_up
chased {příd. jm.}
pronásledovaný (také: lovený, stíhaný, ulovený)
volume_up
hunted {příd. jm.}
pronásledovaný (také: stíhaný)
Musíme vyslat hlasitou a jasnou zprávu, že podvody budou pronásledovány a velmi přísně postihovány na evropské i jakékoli jiné úrovni.
The message has to go out loud and clear that it is going to be pursued and dealt with very strongly at European level and at every level.
pronásledovaný
pronásledovaný (také: diskriminovaný)

Příklady použití pro "pronásledovaný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNavíc se na něj nevztahovala Ženevská úmluva, protože nebyl pronásledovaný.
Moreover, he was not covered by the Geneva Convention because he was not persecuted.
CzechBěhem druhé světové války byly zabity a pronásledovány stovky tisíc Romů.
Hundreds of thousands of Roma were killed and persecuted during the Second World War.
CzechPro své náboženské přesvědčení jsou pronásledovány statisíce lidí.
People are persecuted in their hundreds of thousands because of their religious beliefs.
CzechNáboženské menšiny jsou stále diskriminovány a pronásledovány.
Religious minorities continue to be discriminated against and harassed.
CzechMenšiny, zvláště baháisté, jsou pronásledovány.
Minorities, particular the Baha'is, are persecuted.
CzechMusíme vyslat hlasitou a jasnou zprávu, že podvody budou pronásledovány a velmi přísně postihovány na evropské i jakékoli jiné úrovni.
The message has to go out loud and clear that it is going to be pursued and dealt with very strongly at European level and at every level.
CzechSdílím úplnou a bezvýhradnou solidaritu s křesťanskými společenstvími, které jsou pronásledovány po celém Blízkém východě, především v Iráku.
I stand in total and unreserved solidarity with the Christian communities persecuted throughout the Middle East, especially in Iraq.
CzechObčané Evropy založené na křesťanských hodnotách mají zvláštní povinnost vůči křesťanským menšinám, které jsou pronásledovány v jiných částech světa.
The citizens of a Europe based on Christian values have a special duty towards Christian minorities that are persecuted in other parts of the world.
CzechMenšiny, které se chtějí projevovat jakýmkoli jiným způsobem, než v rámci stranou schváleného hlavního proudu, jsou běžně odsouvány na okraj společnosti a pronásledovány.
Minorities wishing to express themselves in any way other than the mainstream Party-sanctioned way are routinely marginalised and persecuted.