česko-anglicko překlad pro "pronájem"

CS

"pronájem" anglický překlad

EN
CS

pronájem {střední rod}

volume_up
pronájem (také: nájem, půjčovna)
volume_up
rental {podstatné jméno}
Jednou z hlavních položek správních výdajů orgánů jsou výdaje na koupi a pronájem budov.
Expenses for the purchase and rental of buildings form one of the main administrative expense items of the institutions.
Jednou z hlavních složek v správních výdajích institucí Evropské unie jsou výdaje na nákup, údržbu a pronájem budov.
Expenses for the purchase, upkeep and rental of buildings form one of the main administrative expense items of EU institutions.
Ukazatele energetické náročnosti budov musí být součástí reklamy na jejich prodej nebo pronájem ve sdělovacích prostředcích.
The indicator for measuring the energy efficiency of buildings must be included in advertisements for sale or rental that appear in the media.

Příklady použití pro "pronájem" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVýdaje na koupi a pronájem budov jsou jednou z hlavních složek správních výdajů institucí EU.
Expenditure on purchasing and renting buildings is one of the main administrative cost items of EU institutions.
CzechJednou z hlavních položek správních výdajů orgánů jsou výdaje na koupi a pronájem budov.
Expenses for the purchase and rental of buildings form one of the main administrative expense items of the institutions.
CzechJednou z hlavních složek administrativních výdajů orgánů Evropské unie jsou výdaje na nákup a pronájem budov.
The administrative expense items of EU institutions include expenses for purchasing and leasing buildings.
CzechPronájem této základny skončí Rusku na konci roku 2017, ale jen málokdo věří, že Rusko dobrovolně vzdá Krymského poloostrova.
The lease on this base is due to end in 2017, but few believe that the Russians will voluntarily leave the Crimea.
CzechJednou z hlavních složek v správních výdajích institucí Evropské unie jsou výdaje na nákup, údržbu a pronájem budov.
Expenses for the purchase, upkeep and rental of buildings form one of the main administrative expense items of EU institutions.
CzechUkazatele energetické náročnosti budov musí být součástí reklamy na jejich prodej nebo pronájem ve sdělovacích prostředcích.
The indicator for measuring the energy efficiency of buildings must be included in advertisements for sale or rental that appear in the media.
CzechPrávo na pronájem a půjčování a některá práva v oblasti duševního vlastnictví související s autorským právem (kodifikované znění) (hlasování)
CzechMěli bychom například zlepšit sledování procesu udělování licencí na ropné vrty nebo na pronájem zařízení třetím stranám.
We should, for example, improve monitoring of the process whereby licences are granted for oil drilling or leasing installations to third parties.
CzechUkazatel energetické náročnosti budovy, uvedený v osvědčení o energetické náročnosti budovy, musí být součástí inzerátů na prodej či pronájem budovy nebo její části.
The energy performance indicator from the building's energy performance certificate must be included in adverts for selling or renting the building or part of it.
CzechLeasing (dlouhodobý pronájem vozidla s možností jeho zakoupení po skončení platnosti smlouvy) může být problematický, jestliže si chcete pronajaté auto odvést do zahraničí.
Leasing – a long-term rental with the option of buying the car at the end of the contract – may be difficult if you plan to move to another country with the leased car.