česko-anglicko překlad pro "promrhat"

CS

"promrhat" anglický překlad

CS

promrhat {sloveso}

volume_up
promrhat (také: plýtvat, promarnit)
We must not waste this opportunity.
Chci, abyste byl vyslyšen, pokud však chcete promrhat dalších pět minut, tak nikdo neuslyší to, co jste nám přišel říci.
I want you to be heard, and if we waste another five minutes, nobody is going to listen to what you have to say.
Nesmíme to promrhat uvalením hospodářské blokády na mladé lidi, kteří chtějí vstoupit do naší země, aby mohli studovat.
We must not waste this by imposing an economic blockade on such young people who want to enter our country to study.
promrhat (také: zruinovat)

Příklady použití pro "promrhat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZ toho důvodu nesmíme Evropský konsensus, jehož cílem je poskytování humanitární pomoci zlepšit, promrhat.
For this reason, the European consensus that arose to facilitate the provision of humanitarian aid must not be squandered.
CzechChci, abyste byl vyslyšen, pokud však chcete promrhat dalších pět minut, tak nikdo neuslyší to, co jste nám přišel říci.
I want you to be heard, and if we waste another five minutes, nobody is going to listen to what you have to say.
CzechNesmíme to promrhat uvalením hospodářské blokády na mladé lidi, kteří chtějí vstoupit do naší země, aby mohli studovat.
We must not waste this by imposing an economic blockade on such young people who want to enter our country to study.
CzechNesmíme tuto příležitost promrhat.
CzechNesmíme prostě dovolit nadměrné roztříštění využívání této části frekvenčního spektra, a co je horší, promrhat očekávané hospodářské výhody.
We must not simply allow excessive fragmentation of use of this section of the spectrum, and, what is worse, squander the anticipated economic benefits.
CzechNěkdy cítím rozčilení, když si uvědomím, jak často mají lidé tendenci promrhat to, čeho dosáhli, protože to berou jako samozřejmost a již si toho neváží.
Sometimes I feel disturbed when I remember how often people tend to gamble away what they have achieved, because they take it for granted and no longer appreciate it.