česko-anglicko překlad pro "promrhaný"

CS

"promrhaný" anglický překlad

volume_up
promrhaný {příd. jm. m.}
CS

promrhaný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
promrhaný

Příklady použití pro "promrhaný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKaždý rok jsou promrhány lidské životy v potyčkách mezi fanoušky.
Human lives are lost every year in confrontations between supporters.
CzechTyto pokusy, omyly a marné pokusy už pohltily celkem 90 milionů EUR - 90 milionů, které byly v očích mnoha lidí zcela zbytečně promrhány.
These attempts, failures and new attempts have thus far gobbled up a total of EUR 90 million - 90 million which, in many people's eyes, has been completely wasted.
CzechOprávněně proto trvají na závazné výši rozpočtových prostředků, aby čistý zůstatek nemohl být zpětně libovolně změněn, a peníze promrhány.
It is therefore justifiable for them to keep to the binding budgetary appropriations, so that the net balance cannot be changed retrospectively on a whim and money thereby wasted.
CzechPředevším zavedení praktických opatření, která pomohou zajistit, že orgány nutné pro život nebudou promrhány, například prostřednictvím vytvoření celoevropské databáze orgánů.
In particular, the introduction of practical measures to help ensure that live saving organs are not wasted, such as the creation of a pan European organ database.