česko-anglicko překlad pro "proměnit na"

CS

"proměnit na" anglický překlad

CS

proměnit na {sloveso}

volume_up
proměnit na (také: přeměnit se na)

Příklady použití pro "proměnit na" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA nakonec, významnější evropská přítomnost by se měla proměnit ze záměru na skutečnost.
At last, a more important European presence in Africa should transform from intention to reality.
CzechJeště stále věřím, že se nám s vaší pomocí jednoho dne podaří tento kostarický konsenzus proměnit na realitu.
I still hope that the Consensus of Costa Rica, with your support, will one day become a reality.
CzechChci tedy vyzdvihnout potřebu proměnit SZP na jednodušší, spravedlivější a transparentnější nástroj.
I would therefore stress the need to transform the CAP into a simpler, fairer and more transparent instrument.
CzechTaké stojí za povšimnutí, že schopnost půdy vstřebat uhlík a proměnit jej na užitečný humus ještě není plně probádána.
It is also worth noting that the soil's ability to absorb carbon and convert it into useful humus has not yet been fully exploited.

Podobné překlady pro "proměnit na" anglicky

proměnit sloveso
na předložka
narazit na sloveso