česko-anglicko překlad pro "prolínání"

CS

"prolínání" anglický překlad

CS

prolínání {střední rod}

volume_up
prolínání (také: změna)
volume_up
changeover {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prolínání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZajistíme, aby se zabránilo jakémukoli prolínání úkolů a zdvojení činnosti.
We will ensure that any overlap of these tasks and duplication of work is avoided.
CzechMůžete použít oblíbený a velmi působivý přechod, jakým je prolínání.
You might choose to use a popular and great-looking transition like a Fade.
CzechPokud se vám zdá, že funkce prolínání nefunguje, vyzkoušejte následující postup:
If crossfading doesn't seem to work, try the following:
CzechOtestujte prolínání u skladeb, které byly zkopírovány z disku CD se stejným nastavením převodu.
Test crossfading with songs that were ripped at the same time.
CzechŘeka mezi oběma městy a její okolí se mají stát místem kulturní výměny a kulturního prolínání.
The river between the two towns and their surroundings must become a place of cultural exchange and cultural overlap.
CzechU zvukových disků CD prolínání nefunguje.
CzechAby prolínání fungovalo, musí být ochrana proti kopírování buď u všech přehrávaných souborů zapnuta, nebo vypnuta.
For crossfading to work, the files you are playing must either all have copy protection turned on, or they must all have copy protection turned off.
CzechKlepněte na šipku pod kartou Přehrávání, přejděte na příkaz Rozšíření a potom klepněte na příkaz Prolínání skladeb a automatická úprava hlasitosti.
Click the arrow below the Now Playing tab, point to Enhancements, and then click Crossfading and Auto Volume Leveling.
CzechProlínání problémů a konfliktů je natolik závažné, že EU musí být neustále ve střehu, aby zabránila dramatickému zhoršení situace.
The interweaving of problems and conflicts is such that the EU must pay constant attention in order to avoid a dramatic deterioration of the situation.
CzechOtestujte skladby, které mají na začátku a na konci skladby relativně vysokou hlasitost, protože funkce prolínání v těchto částech hlasitost snižuje.
Test songs that have reasonably high volume at the beginning and at the end of the song, because crossfading reduces the volume during those sections.
Czech

~~~ Přesuňte jezdec prolínání zcela napravo (pro maximální úroveň prolnutí). ~~~ Tímto způsobem nejlépe uslyšíte prolnutí u co největšího počtu skladeb. ~~~

~~~ Move the overlap slider to the far right (for the maximum amount of overlap) for the best chance of hearing the overlap on a wide variety of songs. ~~~