česko-anglicko překlad pro "prokazatelný"

CS

"prokazatelný" anglický překlad

volume_up
prokazatelný {příd. jm. m.}
CS

prokazatelný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
prokazatelný
prokazatelný (také: dokazatelný)
prokazatelný (také: sporný)

Příklady použití pro "prokazatelný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPolitika soudržnosti má i nadále svůj prokazatelný význam, protože výrazně přispívá ke zlepšení socioekonomického prostředí.
Cohesion policy continues to prove its relevance as it contributes considerably to the improvement of the socio-economic environment.
CzechChci vám teď z toho kousíček ukázat, jen abych vám dal prokazatelný důkaz, že při komponování hudby v Jižní Africe nenakládáte s ničím drobným.
I want to play you a tiny clip of it now for no other reason than to give you proof positive that there is nothing tiny about South African music making.
CzechHned, jak budeme mít k dispozici prokazatelný vědecký důkaz, budeme schopni poskytnout odpovědi.
Otherwise those answers will be mere opinions, and in this House - even though only a few Members are present - everyone has a different opinion about the science.
CzechJá mám ale s takovým názorem problém, protože vím, že čmárání má prokazatelný vliv na to, jak pracujeme s informacemi a jak řešíme problémy.
But I have a problem with that belief, because I know that doodling has a profound impact on the way that we can process information and the way that we can solve problems.
Czech. - (LT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, neboť politika soudržnosti má i nadále svůj prokazatelný význam, protože výrazně přispívá ke zlepšení socioekonomického prostředí.
in writing. - (LT) I voted in favour of this report, because cohesion policy continues to prove its relevance as it greatly contributes to the improvement of the socio-economic environment.