Příklady použití pro "projet" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTakhle můžete vidět, že v žádném případě nemůže nic projet.
That way you can see that at no time can anything travel, as long as I'm squeezing there nothing can go up or down my sleeve.
CzechStačí projet se po belgické či nizozemské silnici, aby se člověk přesvědčil, že situace dosáhla svých mezí.
One need only go for a drive on the roads of Belgium or the Netherlands to realise that the system has reached its limits.
CzechA v létě roku 2009 jsme pozvali hromadu mladých, nevidomých lidí, a nechali je s v tom vozidle projet.
And in the summer of 2009, we invited dozens of blind youth from all over the country and gave them a chance to take it for a spin.
CzechMěla jsem projet na oranžovou."
I should have gone through that yellow light."
CzechVe skutečnosti je to lepší než kolo, protože když se zkusíte projet na kole po pláži, zjistíte, že to jde velice těžko.
In fact, this is better than a wheel, because when you try to drive with your bicycle on the beach, you will notice it's very hard to do.
CzechMůžeme projet tyhle simulace.
CzechTakže když vyšlete dolů příkaz k pohybu, odeberete také jeho kopii necháte ji projet vaším neurálním simulátorem, abyste tak předpověděli smyslové důsledky svého jednání.
So as you send a movement command down, you tap a copy of that off and run it into your neural simulator to anticipate the sensory consequences of your actions.