česko-anglicko překlad pro "prohrát"

CS

"prohrát" anglický překlad

CS

prohrát {sloveso}

volume_up
Jednoduše řečeno, má-li někdo v této hře prohrát, neměl by to být pokaždé prostý člověk.
Basically, if anyone needs to lose in this game, it should not always be the man in the street.
Takže jestli chcete prohrát, do toho, ale je to ostuda, uděláme...
So if you want to lose, go ahead, but it is a shame, we will do...
Pravda, snadnější je zvítězit, než prohrát.
It is true that it is easier to win than to lose.

Příklady použití pro "prohrát" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechStojíme před volbou: pokud má plukovník Kaddáfí prohrát, druzí musí vyhrát.
This is the choice before us: if Colonel Gaddafi is to lose, the others need to win.
CzechNyní si cynikové mnou ruce radostí nad tím, že objevili lest, v níž nelze prohrát.
Now the cynics are rubbing their hands with glee at having come up with a no-lose stratagem.
CzechJednoduše řečeno, má-li někdo v této hře prohrát, neměl by to být pokaždé prostý člověk.
Basically, if anyone needs to lose in this game, it should not always be the man in the street.
CzechTakže jestli chcete prohrát, do toho, ale je to ostuda, uděláme...
So if you want to lose, go ahead, but it is a shame, we will do...
CzechPravda, snadnější je zvítězit, než prohrát.
It is true that it is easier to win than to lose.
CzechOdejít by znamenalo prohrát.
CzechBrusel musí zahájit dialog na základě předem dohodnutého systému referenčních hodnot, jinak EU může v tomto dialogu pouze prohrát.
Brussels must initiate dialogue on the basis of a previously agreed benchmark system, otherwise the EU can only lose in this dialogue.
CzechA jednou větou mě povzbudil, postavil zpět na nohy a naučil mě, že vůdci vás mohou nechat prohrát a zároveň nenechat vás cítit se jako ubožák.
And in one sentence, he lifted me, put me back on my feet, and taught me that leaders can let you fail and yet not let you be a failure.
CzechProto se naše politika musí řídit následujícími slovy: plukovník Kaddáfí musí prohrát, a Libyjci musí vyjít z boje s plukovníkem Kaddáfím jako vítězové.
Therefore, our policy must be geared towards saying: Colonel Gaddafi must lose, and the Libyans must emerge victorious against Colonel Gaddafi.
CzechProto bych svoje vystoupení jménem skupiny PPE-DE rád uzavřel starým rčením: Můžeme prohrát bitvu, ale to neznamená, že jsme prohráli válku.
Therefore, I should like to end my speech on behalf of the PPE-DE Group with an old saying: we may lose the battle, but that does not mean we have lost the war.
CzechTakže, s vodní energií již plně využitou, zbývá uhlí a prohrát klima, nebo jaderné elektrárny, které jako zdroj energie neprodukují CO2, a pak snad můžeme klima zachránit.
So with hydro maxed out, coal and lose the climate, or nuclear, which is the current operating low-carbon source, and maybe save the climate.