česko-anglicko překlad pro "prohodit"

CS

"prohodit" anglický překlad

CS

prohodit {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "prohodit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechLeváci mohou tlačítka prohodit a používat pravé tlačítko myši jako tlačítko primární.
If you're left–handed, you can reverse the buttons and use the right mouse button as the primary button.
CzechChcete-li tyto dvě aplikace prohodit, posunujte rozdělovač, dokud se nenastaví obrácená velikost aplikací.
To switch the two, slide the divider until the sizes are reversed.
CzechChcete-li prohodit fungování pravého a levého tlačítka myši, zaškrtněte políčko Zaměnit první a druhé tlačítko.
To swap the functions of the right and left mouse buttons, select the Switch primary and secondary buttons check box.