česko-anglicko překlad pro "prohnilý"

CS

"prohnilý" anglický překlad

volume_up
prohnilý {příd. jm. m.}
CS

prohnilý {přídavné jméno rod mužský}

volume_up

Příklady použití pro "prohnilý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechUčinili víc, než že svrhli prohnilý a zpátečnický režim.
They did more than overthrow a corrupt, backward-looking regime.
CzechPřeměna pracovní síly v kapitalistické zboží mění lidi ve zboží, které slouží jediné hodnotě, již uznává prohnilý systém vykořisťování: kapitalistickému zisku.
Converting the workforce to a capitalist commodity turns people into a commodity to serve the only value recognised by the rotten system of exploitation: capitalist profit.
CzechJde o proces s Michailem Chodorovským a Platonem Lebeděvem, který podle mého názoru odráží prohnilý stav soudního systému a absenci právního státu v Rusku.
This is the trial of Mikhail Khodorkovskii and Platon Lebedev, which in my opinion mirrors the rotten state of the judicial system and the absence of the rule of law in Russia.