česko-anglicko překlad pro "prohledávání"

CS

"prohledávání" anglický překlad

CS

prohledávání {střední rod}

volume_up
prohledávání (také: skenování)
volume_up
scanning {podstatné jméno}
Pro prohledávání počítače můžete vybrat jednu z pěti doplňkových možností:
When scanning your computer, you can choose from five additional options:
Pro prohledávání počítače můžete vybrat jednu ze čtyř doplňkových možností:
When scanning your computer, you can choose from four additional options:
Scanning options.
Vyskytl se problém při prohledávání jednoho nebo více zadaných umístění.
There is a problem searching one or more of your selected locations.
Tím se naopak změní, které vyhledávací filtry budou při prohledávání dané knihovny k dispozici.
This will, in turn, change which search filters are available when searching that library.
Další informace naleznete v tématu Změna nebo volba poskytovatele vyhledávání v aplikaci Internet Explorer a Tipy k prohledávání Internetu.
For more information, see Change or choose a search provider in Internet Explorer and Tips for searching the Internet.
prohledávání

Příklady použití pro "prohledávání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPři prohledávání indexovaného umístění se prohledávají názvy i obsah souborů.
When you search an indexed location, both file names and contents are searched.
CzechPokud právě probíhá prohledávání, zobrazuje se až do ukončení jeho postupu.
If a scan is in progress, the progress is displayed until the scan is complete.
CzechPro prohledávání počítače můžete vybrat jednu ze čtyř doplňkových možností:
When scanning your computer, you can choose from four additional options:
CzechPro prohledávání počítače můžete vybrat jednu z pěti doplňkových možností:
When scanning your computer, you can choose from five additional options:
CzechVyskytl se problém při prohledávání jednoho nebo více zadaných umístění.
There is a problem searching one or more of your selected locations.
CzechPokud budete mít kdykoli podezření, že byl počítač nakažen spywarem, spusťte úplné prohledávání.
At any time, if you suspect that spyware has infected your computer, run a full scan.
CzechKlepněte na šipku dolů vedle tlačítka Vyhledat a pak klepněte na možnost Úplné prohledávání.
Click the Down Arrow next to the Scan button, and then click Full Scan.
CzechKlepněte na šipku dolů vedle tlačítka Prohledat a pak klepněte na možnost Vlastní prohledávání.
Click the down arrow next to the Scan button, and then click Custom Scan.
CzechPole Okamžité vyhledávání umožňuje prohledávání webu z panelu Adresa.
The Instant Search box lets you search the web from the Address bar.
CzechTím se naopak změní, které vyhledávací filtry budou při prohledávání dané knihovny k dispozici.
This will, in turn, change which search filters are available when searching that library.
CzechDo prohledávání jsou obvykle zahrnuty pouze soubory, jež jsou indexovány.
Usually, your searches only include files that are indexed.
CzechAktualizace SP1 obsahuje důležité změny způsobu, jakým funguje prohledávání počítače v systému Windows Vista.
SP1 includes an important change to the way desktop search works in Windows Vista.
CzechNa lištu Toolbar můžete přidat vlastní tlačítka pro zobrazení nebo prohledávání svých oblíbených webových stránek.
Add custom buttons to access or search your favorite websites from Toolbar.
CzechRozpis prohledávání počítače pomocí programu Windows Defender
Schedule when Windows Defender scans your computer
CzechZobrazení průběhu prohledávání programem Windows Defender
CzechDoporučujeme naplánovat denní rychlé prohledávání.
We recommend that you schedule a daily quick scan.
CzechV programu Windows Defender je možné zobrazit, jaký typ prohledávání program právě provádí a jak dlouho již je spuštěn.
You can view which type of Windows Defender scan is in progress and see how long it has been running.
CzechVolba a řízení: Přestože to není doporučeno, pomocí karty Nastavení v produktu můžete automatické prohledávání vypnout.
Choice and control: While not recommended, you can turn off automatic scanning using the product's Settings tab.
CzechPomocí karty Nastavení v produktu můžete automatické prohledávání zapnout nebo vypnout a změnit jeho četnost a typ.
You can turn automatic scanning on or off and change the frequency and type of scans using the product's Settings tab.
CzechDalší způsoby prohledávání webových stránek pomocí aplikace Internet Explorer naleznete v tématu Nalezení dříve navštívených webových stránek.
For more ways to find webpages using Internet Explorer, see Find recently visited webpages.