CS

prohlížení {střední rod}

volume_up
prohlížení (také: brouzdání)
volume_up
browsing {podstatné jméno}
Firefox nicméně nabízí vlastní funkci prohlížení, která přihlíží k poloze.
However, Firefox offers a location-aware browsing feature built into the browser.
Při vymazání historie prohlížení jsou odstraněny následující informace:
The following information is removed when you clear your browsing history:
Pomocí adresního řádku můžete prohledávat web, své záložky i historii prohlížení.
Use the address bar to search the web, your bookmarks, and your browsing history.
prohlížení (také: prohlídka)
volume_up
viewing {podstatné jméno}
Program Windows Fotogalerie poskytuje mnoho možností prohlížení kolekce obrázků.
Windows Photo Gallery provides a variety of options for viewing your picture collection.
Tyto panely nástrojů nabízejí možnosti pro prohlížení a správu dokumentů XPS včetně následujících:
Each toolbar provides options for viewing and managing XPS documents, including:
Při prohlížení obrázku přes celou obrazovku můžete zvětšit některou jeho část stisknutím klávesy Enter.
While viewing a picture at full screen, you can zoom in on it by pressing Enter.

Příklady použití pro "prohlížení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechK prohlížení programem Windows Defender je možné vybrat určitá místa v počítači.
You can select specific locations on your computer for Windows Defender to scan.
CzechPomocí adresního řádku můžete prohledávat web, své záložky i historii prohlížení.
Use the address bar to search the web, your bookmarks, and your browsing history.
CzechPřechod k předchozím rámcům (funguje pouze při vypnutém prohlížení na záložkách)
Перейти до попереднього фрейму (працює, якщо перегляд на вкладках вимкнуто)
CzechPřechod k předchozím rámcům (funguje pouze při zakázaném prohlížení na záložkách)
Перейти до попереднього фрейму (працює, якщо перегляд на вкладках вимкнуто)
CzechBezpečné prohlížení váš ochraňuje před phishingem a malwarem dvěma způsoby.
Safe Browsing works in two ways to help protect you against phishing and malware.
CzechTabulka s popisem klávesových zkratek pro zobrazení a prohlížení webových stránek
The following table describes shortcuts used to view and explore webpages.
CzechZavření aktuální záložky (nebo aktuálního okna, je-li vypnuto prohlížení na záložkách)
Закрити поточну вкладку (або поточне вікно, якщо перегляд на вкладках вимкнуто)
CzechFirefox nicméně nabízí vlastní funkci prohlížení, která přihlíží k poloze.
However, Firefox offers a location-aware browsing feature built into the browser.
CzechProgram Windows Fotogalerie poskytuje mnoho možností prohlížení kolekce obrázků.
Windows Photo Gallery provides a variety of options for viewing your picture collection.
CzechZavření aktuální záložky (nebo aktuálního okna, je-li zakázáno prohlížení na záložkách)
Закрити поточну вкладку (або поточне вікно, якщо перегляд на вкладках вимкнуто)
CzechTabulka s popisem klávesových zkratek pro zobrazování a prohlížení webových stránek
The following table describes shortcuts used to view and explore webpages.
CzechProhlížení v roli hosta umožňuje standardním způsobem procházet web a stahovat soubory.
When browsing as a guest, you can browse the web and download files as normal.
CzechInternet Explorer nabízí celou řadu možností pro snazší prohlížení webů.
Internet Explorer offers many options to help you browse view the web more easily.
CzechNa kartě Obecné a potom v části Historie prohlížení klepněte na příkaz Odstranit.
Click the General tab, and then, under Browsing history, click Delete.
CzechInternet Explorer zobrazí domovskou stránku při každém spuštění nové relace prohlížení.
Internet Explorer will show your home page each time you open a new browsing session.
CzechHistorii prohlížení můžete v prohlížeči Google Chrome částečně či zcela vymazat.
You can delete some or all your browsing history from Google Chrome.
CzechVeronika je slabozraká a při prohlížení stránek potřebuje zvláštní asistenci.
Véronique, from France, is partially sighted and needs special assistance to read websites.
CzechZavření aktuální záložky (nebo aktuálního okna, je-li zakázáno prohlížení na záložkách)
Close current tab (or the current window if tabbed browsing is disabled)
CzechPři vymazání historie prohlížení jsou odstraněny následující informace:
The following information is removed when you clear your browsing history:
CzechKlikněte na tlačítko Zabezpečení a potom na příkaz Odstranit historii prohlížení.
Click the Safety button, and then click Delete Browsing History.