česko-anglicko překlad pro "prohlédnout si"

CS

"prohlédnout si" anglický překlad

CS

prohlédnout si {reflexivní sloveso}

volume_up
(Smích) Jen tak můžete vejít nahlédnout na odvrácenou stranu a prohlédnout si ji.
(Laughter) This is the only way for you to step into the dark side, and have a look at it.
A to mě přimělo vydat se na cestu a prohlédnout si doly jako byl tento, prohlédnout si největší průmyslové zásahy do krajiny, jaké jsem mohl najít.
And that got me to go out and look at mines like this, and go out and look at the largest industrial incursions in the landscape that I could find.
prohlédnout si (také: pročíst si)

Příklady použití pro "prohlédnout si" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPo nainstalování aplikace do počítače si můžete prohlédnout seznam jejích oprávnění.
After you install an app on your PC, you can see the list of permissions for it.
Czech(Smích) Jen tak můžete vejít nahlédnout na odvrácenou stranu a prohlédnout si ji.
(Laughter) This is the only way for you to step into the dark side, and have a look at it.
CzechUkazatelé rizik byly tedy zveřejněny a možnost si je prohlédnout máte.
Well, the risk indicators have been published now and they can be looked at.
CzechUmožňuje prohlédnout si obsah souboru bez nutnosti jeho otevření v příslušném programu.
Use it to see a file's contents without opening the file in a program.
CzechKlepněte nebo klikněte na oddíl sestavy, který si chcete prohlédnout podrobně.
Tap or click a section of the report to see it in more detail.
CzechPozvaní přátelé a členové rodiny pak mohou navštívit tento web a prohlédnout si vaše fotoalba.
Invited friends and family members can then visit the website to view your photo albums.
CzechTato funkce umožňuje přečíst malý text na webových stránkách nebo si prohlédnout jednotlivé pixely na fotografii.
This lets you see small text on a webpage or to check out the pixels in a photo.
Czechmůžete sdílet s blízkými, přáteli a kolegy, kteří si můžou prohlédnout váš program a dokonce přidat události.
with family, friends, and associates so they can see your schedule and even add events.
CzechVáš kolega si chce prohlédnout fotky z vaší poslední dovolené.
A co-worker asks to see pictures from your recent vacation.
CzechChcete-li si prohlédnout e-maily ze služby Gmail, spusťte aplikaci Pošta a zadejte adresu a heslo služby Gmail.
To see your email from Gmail, open the Mail app and enter your Gmail address and password.
CzechPořízené obrázky a videa si můžete prohlédnout také ve složce Z fotoaparátu v knihovně Obrázky.
You can also see the pictures and videos you’ve captured in the Camera Roll folder in your Pictures library.
CzechTaké si můžete prohlédnout stránky ECB o měnové politice.
Or simply visit the ECB’s monetary policy pages more
CzechNáhled příchozí pošty si můžete prohlédnout bez otevření aplikace Pošta – stačí ji připnout na úvodní obrazovku.
You can preview incoming mail without having to open the Mail app—just pin it to your Start screen.
CzechV dialogovém okně Vlastnosti si můžete prohlédnout informace o procesu, včetně jeho umístění a velikosti.
In the Properties dialog box, you can view information about the process, including the location and size.
CzechHistorii aktualizací si můžete prohlédnout v systému Windows Update v Ovládacích panelech nebo na stránce Nainstalované aktualizace:
View the history in Windows Update in Control Panel, or go to Installed Updates:
CzechChcete-li si prohlédnout video o tom, jak zkontrolovat správný měřicí kód, klikněte sem.
CzechKdyž si zákaznice řekne, že si chce prohlédnout ještě další nabídku, klikne na odkaz struktury „dámská obuv“.
Deciding that she might want to see more than just sandals, she clicks the "Womens Shoes" breadcrumb link.
CzechFotografie si můžete prohlédnout na mé webové stránce.
In fact you can see the pictures on my website.
CzechV aplikaci SkyDrive můžete pomocí ovládacího tlačítka Sdílet poslat jiným lidem odkaz, který jim umožní si soubory prohlédnout.
In the SkyDrive app, you can use the Share charm to send other people a link to view your files.
CzechZařízení jako kymaskop, které si můžete prohlédnout zde, bývají použity k vědeckému pozorování kymatických vzorů.
Devices like the cymascope, which you can see here, have been used to scientifically observe cymatic patterns.

Podobné překlady pro "prohlédnout si" anglicky

si zájmeno
prohlédnout sloveso
uvědomit si sloveso
zdřímnout si sloveso
English
zvolit si sloveso