česko-anglicko překlad pro "program jednání"

CS

"program jednání" anglický překlad

EN
CS

program jednání {mužský rod }

volume_up
Nikdo nepožadoval, aby tato zpráva nebyla na dnešní program jednání zařazena.
No one asked for that report not to be put on the agenda.
Většina ostatních politických skupin si přála, aby byl tento bod zařazen na program jednání.
The majority of the other political groups wanted this item to be included in the agenda.
Evropská rada stanovuje její program jednání.
The European Council defines its agenda.

Příklady použití pro "program jednání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVětšina ostatních politických skupin si přála, aby byl tento bod zařazen na program jednání.
The majority of the other political groups wanted this item to be included in the agenda.
CzechNikdo nepožadoval, aby tato zpráva nebyla na dnešní program jednání zařazena.
No one asked for that report not to be put on the agenda.
CzechNavíc, když ministři zahraniční EU navštěvují třetí země, program jejich jednání je čistě národní.
Moreover, when EU foreign ministers visit external countries, their agenda is completely national.
CzechKaždopádně je pravda, že se EU do značné míry podařilo ovlivnit program jednání konference na Bali.
It is nevertheless true that the EU has to large extent managed to set the agenda for the Bali Conference.
CzechProgram jednání o změně klimatu je samozřejmě úzce spjatý s jinou prioritou, a sice s energetickou bezpečností.
The climate change agenda is, of course, closely linked with another priority: energy security.
CzechVážení poslanci se rozhodli vznést a zařadit na program jednání velmi vážnou, důležitou otázku.
This is a very serious and important subject which the honourable Members have raised and chosen to put on the agenda.
CzechRád bych vás proto požádal, abyste podpořili zařazení této žádosti o naléhavý postup na program jednání.
I would therefore ask for your support in order to put this request for use of the urgent procedure on the agenda.
CzechDámy a pánové, jsou určité sociální směrnice, které pan předseda Barroso správně zařadil na program jednání.
Ladies and gentlemen, there are a number of social directives that President Barroso did well to put on the agenda.
CzechEvropská rada stanovuje její program jednání.
CzechProgram jednání pro příští zasedání: viz zápis
CzechProgram jednání pro příští zasedání: viz zápis
CzechZařadíte to znovu na program jednání?
Will you be putting this on the agenda again?
CzechPosledně jmenovaná skupina také projednává široký okruh témat, která mohou její členové navrhovat k zařazení na program jednání.
This last group also discusses a wide range of subjects which its members can propose for inclusion on the agenda.
Czech(Program jednání byl proto přijat)
Czech. - Pane předsedající, znovu děkuji Evropskému parlamentu, že tuto otázku zařadil na program jednání.
President-in-Office of the Council. - Mr President, again my thanks to the European Parliament for putting this on the agenda.
CzechPodle mého názoru je druhým velmi důležitým aspektem to, že chceme zmodernizovat program jednání mezi Evropskou unií a Afrikou.
The second aspect which in my view is extremely important is that we want to modernise the agenda between the European Union and Africa.
CzechZaprvé, individuální sankce nesmí zpochybňovat náš stávající systém kontroly protiprávního jednání, zejména program shovívavosti.
Firstly, individual sanctions must not call into question our current system for controlling infringements, in particular, the leniency programme.
Czech(FR) Pane předsedající, jsem skutečně ráda, že se tato rozprava koná, protože se ji snažíme dostat na program jednání už po několik zasedání.
(FR) Mr President, I am in fact glad that this debate is taking place, because we have been trying to put it on the agenda for several sittings.
CzechPo událostech několika uplynulých let není samozřejmě náhodou, že tento program pro jednání odráží rostoucí význam energetické výměny.
In the wake of the events of the last few years, it is no coincidence that the agenda for the negotiations reflects the growing role of energy exchanges.
CzechPaní Bilbao Barandicová, toto se týkalo procesní námitky v souladu s pravidlem 140 jednacího řádu, který umožňuje, aby byl program jednání pozměněn.
Mrs Bilbao Barandica, this concerned a point of order under the terms of Rule 140 of the Rules of Procedure which allows the agenda to be changed.

Podobné překlady pro "program jednání" anglicky

program podstatné jméno
program přídavné jméno
jednání podstatné jméno
obchodní jednání podstatné jméno