česko-anglicko překlad pro "profitovat z"

CS

"profitovat z" anglický překlad

CS

profitovat z {sloveso}

volume_up
Bělorusko tak může po mnoha letech izolace profitovat z nové politiky.
These are ways in which Belarus can profit from the new policy, after many years of isolation.

Příklady použití pro "profitovat z" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBělorusko tak může po mnoha letech izolace profitovat z nové politiky.
These are ways in which Belarus can profit from the new policy, after many years of isolation.
CzechVe skutečnosti by měl spotřebitel profitovat z každé úspory na nákladech a z každého zvýšení efektivity systému.
In fact, consumers should benefit from every reduction in expenses and from every increase in the efficiency of the system.
CzechA umělec sám mohl profitovat z takového seznamu a užít je k plánování, kolik jaké barvy bude kdy potřebovat.
And the artist himself could also benefit from this sort of listing procedure by using it to estimate how many pots of paint he's likely to need in the future.
CzechRozhodnutí podat žádost o členství bylo přijato v panice po kolapsu islandského bankovního systému ve snaze profitovat z evropské podpory.
The decision to apply for membership was taken in a moment of panic, following the collapse of the Icelandic banking system, in order to benefit from European support.
CzechSouhlasili byste s návrhem zavedení ekologické daně při dovozu ze zemí, které se snaží profitovat z mezinárodní dohody o ochraně životního prostředí?
Would you agree with the idea of imposing a green tax on imports from countries jumping on the bandwagon of the international agreement on environmental protection?
CzechAle věřím, že spotřebitelé nakonec budou profitovat z úspor nákladů dosažených uvnitř odvětví.
For consumers, I agree that the implications are not always clear-cut, but I believe they will eventually benefit from cost savings achieved within the industry.

Podobné překlady pro "profitovat z" anglicky

profitovat sloveso
z předložka
pocházet z sloveso
žít z sloveso
vyrobeno z
pocházející z přídavné jméno
English
obvinit z sloveso
vyzvednout peníze z sloveso
vyňatý z přídavné jméno
English
vzejít z sloveso
čerpat z sloveso