CS

profit {mužský rod }

volume_up
volume_up
profit {podstatné jméno}
Ti, kteří se snaží získat z bruselského kolosu finanční profit na základě nepravdivých tvrzení, jsou někdy považováni za moderní Robiny Hoody, a nikoli za zločince.
Those who seek financial gain from the Brussels juggernaut by making false claims are sometimes seen as latter-day Robin Hoods rather than as criminals.
EN

profit {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
One other dimension - profit, or economic benefits, or the environment and conservation.
A další rozměr - zisk nebo hospodářský prospěch, nebo životní prostředí a jeho zachování.
Thus, both sides profit from the Chinese model.
Z čínského modelu tak mají prospěch obě strany.
We would all profit from such an approach.
Z takového přístupu bychom měli prospěch všichni.
profit (také: gain, getting, proceeds)
That is the price of the mad dash to cash for profit and to profit for cash.
To je cena za zběsilý hon za penězi pro zisk a zisk pro peníze.
Depreciation is even more favourable than profit as it is not subject to taxation.
Odpisy jsou ještě výhodnější než zisk, neboť nepodléhají zdanění.
We combat piracy for profit, but we are completely opposed to criminalising consumers.
Bojujeme proti pirátství pro zisk, ale jsme zcela proti kriminalizaci spotřebitelů.
profit (také: gain)
The speculators did indeed profit from your statements.
Spekulanti mají z vašich prohlášení jistě užitek.
Somebody will pay dearly for the upset stomach, but, of course, there are some states and businesses that will profit from this extremely bad situation.
Někdo draze zaplatí za zkažený žaludek, ale pochopitelně některé státy a obchodníci budou mít z této extrémně špatné situace užitek.
For our small and medium-sized enterprises, this means saving on administrative expenditure and profiting more quickly from the sale of new fibres.
Pro naše malé a střední podniky to znamená, že ušetří administrativní náklady a budou mít dříve užitek z prodeje nových vláken.
You take the profit from that to buy more ads.
Vezmete výdělek a koupíte další reklamy.
In the global variant of the board game Monopoly which we call economics, we see only the short-term profit.
Vidíme pouze krátkodobý výnos v celosvětové variantě deskové hry Monopoly, které říkáme ekonomika.
2. ekonomika
That is the price of the mad dash to cash for profit and to profit for cash.
To je cena za zběsilý hon za penězi pro zisk a zisk pro peníze.
Depreciation is even more favourable than profit as it is not subject to taxation.
Odpisy jsou ještě výhodnější než zisk, neboť nepodléhají zdanění.
We combat piracy for profit, but we are completely opposed to criminalising consumers.
Bojujeme proti pirátství pro zisk, ale jsme zcela proti kriminalizaci spotřebitelů.

Příklady použití pro "profit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTi, kteří se snaží získat z bruselského kolosu finanční profit na základě nepravdivých tvrzení, jsou někdy považováni za moderní Robiny Hoody, a nikoli za zločince.
Those who seek financial gain from the Brussels juggernaut by making false claims are sometimes seen as latter-day Robin Hoods rather than as criminals.

Synonyma (anglicky) pro "profit":

profit
profitability