CS

profil {mužský rod }

volume_up
1. průmysl
volume_up
profile {podstatné jméno}
Profil je souborem pravidel a nastavení definujících přehledy, které zobrazujete.
A profile is a group of rules and settings that define the reports that you see.
Chcete-li změnit své osobní údaje, klikněte na položku Profil a poté klikněte na položku Upravit profil.
To change your personal info, click profile, and then click edit profile.
Nejdříve na svůj web nebo stránku přidáte odkaz na svůj profil Google.
Replace [profile_url] with the your Google+ profile URL, like this:
EN

profile {podstatné jméno}

volume_up
profile (také: locket)
profile (také: line, outline, relief)
Since 2004, political contacts have increased in profile and intensity.
Politické kontakty od roku 2004 dostaly svoji tvář a nabraly na intenzitě.
If you look at the hexagon, for instance, it's like an amoeba, which is constantly changing its own profile.
Například když se podíváte na pětiúhelník, je jako améba, která mění svůj tvar.
A profile is a group of rules and settings that define the reports that you see.
Profil je souborem pravidel a nastavení definujících přehledy, které zobrazujete.
To change your personal info, click profile, and then click edit profile.
Chcete-li změnit své osobní údaje, klikněte na položku Profil a poté klikněte na položku Upravit profil.
Replace [profile_url] with the your Google+ profile URL, like this:
Nejdříve na svůj web nebo stránku přidáte odkaz na svůj profil Google.

Příklady použití pro "profil" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProfil je souborem pravidel a nastavení definujících přehledy, které zobrazujete.
A profile is a group of rules and settings that define the reports that you see.
CzechV dialogovém okně Nové skenování klikněte na seznam Profil a zvolte položku Dokumenty.
У діалоговому вікні Нове сканування зі списку Профіль виберіть пункт Документи.
CzechV dialogovém okně Nové skenování klikněte na seznam Profil a pak na položku Fotografie.
У діалоговому вікні Нове сканування зі списку Профіль виберіть пункт Фотографія.
CzechKdyž naleznete jeden profil šiřitele spamu, můžete snadno odstranit i všechny ostatní.
Once you find a single spammy profile, make it simple to remove any others.
CzechInformace o tom, jak začít sledovat nové stránky, naleznete v tématu Jak mohu přidat profil?
To learn how to start tracking a new site, please read How do I add a profile?
CzechTakže, Evan je v tomto systému nový takže nejprve mu musíme vytvořit nový profil.
Now, Evan is new to this system, so what we have to do first is create a new profile for him.
CzechPokud chcete vytvořit vlastní profil, musíte nainstalovat program Windows Media Profile Editor.
To create a custom profile, you must first install Windows Media Profile Editor.
CzechPokud ale potřebujete nainstalovat nový profil barev, postupujte takto:
However, if you need to install a new color profile, follow these steps:
CzechPokud profil smažete, smažou se rovněž veškeré historické údaje s tímto profilem spojené.
Please note that deleting a profile also deletes all historical data associated with it.
CzechNaše skupina není spokojena se způsobem, jakým návrh rozpočtu zvyšuje vojenský profil Unie.
Our group is unhappy with the way the draft budget raises the Union's military profile.
CzechMáte-li profil Google, zobrazí se tlačítko +1 na pravé straně rozbalovací nabídky.
If you have a Google profile, you will see the +1 button on the far right side of the drop-down.
CzechChcete-li vybraný profil odstranit, nesmí jej používat žádná aplikace.
The selected profile must not be in use by any other program when you choose to delete it.
CzechKlikněte na svoji e-mailovou adresu a vyberte možnost Profil.
Sign in & outSign in to a Google Account to personalize your search experience.
CzechProfil webových stránek je v podstatě soubor pravidel definujících přehledy, které zobrazujete.
A website profile is essentially a set of rules that define the reports that you see.
CzechPokud profil Google nemáte, budete po kliknutí na tlačítko Sdílet vyzváni k jeho vytvoření.
If you don’t have a Google profile, you’ll be prompted to create one after clicking Share.
CzechMůžete například nastavit, kteří uživatelé mohou zobrazit váš profil, fotografie a seznam přátel.
For example, you can choose who can view your profile, photos, and friends.
CzechProfil WCS je pokročilým systémem správy barev, který je součástí nejnovějších verzí systému Windows.
WCS is an advanced color management system found in recent versions of Windows.
CzechVstup Lisabonské smlouvy v platnost výrazně pozdvihne vnější profil Unie.
The entry into force of the Lisbon Treaty will significantly raise the Union's external profile.
CzechNejdříve na svůj web nebo stránku přidáte odkaz na svůj profil Google.
Replace [profile_url] with the your Google+ profile URL, like this:
CzechDemografický profil společnosti bude na veřejné finance vyvíjet obrovský nátlak.
Demographics will exert huge pressure on public finances.

Synonyma (anglicky) pro "profile":

profile
English