česko-anglicko překlad pro "profesor"

CS

"profesor" anglický překlad

CS

profesor {mužský rod }

volume_up
1. generál
profesor (také: profesorka)
volume_up
professor {podstatné jméno}
Obdržíte ji příští týden spolu se zprávou, kterou připravil pan profesor Monti.
You will receive that next week in conjunction with Professor Monti's report.
Jenže jak řekl profesor Monti, není to ani vlajka, ani loď, nýbrž moře a vítr.
However, as Professor Monti said, it is neither a flag nor a ship, but sea and wind.
Můj vážený kolega, profesor Tim Congdon, napsal o tom pamflet.
My distinguished colleague, Professor Tim Congdon, has written a pamphlet on this.
profesor (také: učitel, učitelka)
volume_up
teacher {podstatné jméno}
Teacher/professor
profesor
volume_up
prof {podstatné jméno} [hovor.] [zkr.]
2. vzdělávání
profesor
volume_up
master {podstatné jméno}

Příklady použití pro "profesor" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechObdržíte ji příští týden spolu se zprávou, kterou připravil pan profesor Monti.
You will receive that next week in conjunction with Professor Monti's report.
CzechJenže jak řekl profesor Monti, není to ani vlajka, ani loď, nýbrž moře a vítr.
However, as Professor Monti said, it is neither a flag nor a ship, but sea and wind.
CzechProfesor Tobias z Jihoafrické republiky přednášel pro University College v Londýně.
Professor Tobias came over from South Africa and spoke to University College London.
CzechProfesor Monti se vyjadřoval velice kriticky zejména k sociálnímu rozměru vnitřního trhu.
He was very critical of the social dimension of the internal market in particular.
CzechProfesor Hoti však byl skutečně velmi známý. jsem v úzkém kontaktu s jeho rodinou.
However, Professor Hoti really was very well-known. I am in close contact with his family.
Czech(PL) Dámy a pánové, přijali jsme důležitou zprávu, již připravil pan profesor Buzek.
(PL) Ladies and gentlemen, we have accepted the important report prepared by Professor Buzek.
CzechMusím ale souhlasit s tím, co včera řekl profesor Mario Monti.
I must, however, agree with the statement made yesterday by Professor Mario Monti.
CzechMůj vážený kolega, profesor Tim Congdon, napsal o tom pamflet.
My distinguished colleague, Professor Tim Congdon, has written a pamphlet on this.
CzechChtěla bych zopakovat to, co včera na prvním Fóru o jednotném trhu uvedl profesor Monti.
I would like to repeat what Professor Monti said yesterday during the first Single Market Forum.
CzechPorota, jíž předsedal profesor Nikalaus Hirsch, zasedla 28. května 2010 ve Franfurtu nad Mohanem.
The jury, chaired by Professor Nikolaus Hirsch, met on 28 May 2010 in Frankfurt am Main.
CzechNe profesor a odsouzený, ale dvě hlavy, které filozofují.
It is not professor and convict, it is just two minds ready to do philosophy.
CzechPan profesor Monti se loni ve svém výtečném návrhu určeném pro nás pro všechny tomuto tématu věnoval.
Mr Monti took this matter up last year in his splendid proposal for us all.
CzechTen profesor mi řekl, že moje postavy jsou příliš jako on, vzdělaný muž ze střední třídy.
The professor told me that my characters were too much like him, an educated and middle-class man.
CzechMyslím, že jako profesor mám právo navrhnout jinou možnost.
As a professor, I think I have the right to propose something differently.
CzechProfesor Liberadzki je předním odborníkem v oblasti dopravy.
Professor Liberadzki is a leading specialist in the field of transport.
Czech(Smích) "Profesor Hordley byl vychován k naprosté a nepochybující víře..."
(Laughter) "Professor Hordley Was Brought Up to Have Total and Unquestioning Faith" -- (Laughter) -- "...
CzechPotom profesor poslouchal můj příběh a řekl, "Ty máš práci.
Then the professor listened to my story and he said, "You have a job.
CzechA profesor Cilliers byl velmi laskav a celý postup mi vysvětlil.
And Professor Cilliers was very kind and talked me through it.
CzechMůj profesor veřejného práva říkával, že nejlepší dohoda je ta, kterou je ještě třeba zlepšovat.
My public law professor used to say that the best agreement is one which shall have to be improved.
CzechPoprvé na TEDu, možná k jeho nevýhodě -- to se uvidí -- ze Stanfordu, profesor Mark Jacobson.
His first time at TED, possibly a disadvantage -- we shall see -- from Stanford, Professor Mark Jacobson.