česko-anglicko překlad pro "profesionálové"

CS

"profesionálové" anglický překlad

CS

profesionálové {mužský rod množné číslo}

volume_up
profesionálové
Uznávám, že ti, kdo pracují v tomto odvětví, jsou úplní profesionálové.
I accept that those who work in the industry are dedicated professionals.
A bylo to vždycky velkolepé, protože tanečníci byli profesionálové a byli fantastičtí.
And they were always magnificent, because the dancers were professionals and they were terrific, right?
V Africe chybějí erudovaní profesionálové, lékaři, AIDS je stále příčinou úmrtí matek.
In Africa, there is a lack of qualified professionals and doctors, and AIDS is still a cause of maternal death.

Příklady použití pro "profesionálové" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVšichni mají nápad na videohru, přestože nejsou profesionálové v tomto oboru.
They all have an idea for a video game, even if they're not experts.
CzechUznávám, že ti, kdo pracují v tomto odvětví, jsou úplní profesionálové.
I accept that those who work in the industry are dedicated professionals.
CzechA bylo to vždycky velkolepé, protože tanečníci byli profesionálové a byli fantastičtí.
And they were always magnificent, because the dancers were professionals and they were terrific, right?
CzechV Africe chybějí erudovaní profesionálové, lékaři, AIDS je stále příčinou úmrtí matek.
In Africa, there is a lack of qualified professionals and doctors, and AIDS is still a cause of maternal death.
CzechProfesionálové dostanou svolení po ukončení školícího kurzu.
Professional users will only be granted authorisation after they have completed a training course.
CzechJedná se o kvalitní vozy s kvalitními řidiči a všichni víme, že tihle řidiči jsou naprostí profesionálové.
These are quality cars and quality drivers, and we know that those drivers are very professional.
CzechProto se domnívám, že při jmenování nové Komise musíme zajistit, že ji budou tvořit odborníci a profesionálové.
I therefore believe that when appointing the new Commission, we must ensure that it is staffed by experts and professionals.
CzechJestliže nesouhlasí, je to proto, že skuteční profesionálové si mohou málokdy dovolit přiznat na veřejnosti to, co vědí v soukromí?
If they do not agree, is it simply because true professionals can rarely admit in public what they know to be true in private?
CzechProfesionálové v ropném odvětví a trhu se stále častěji zabývají otázkou směšně nízkého požadavku na míru pro termínové trhy se surovou ropou.
Professionals in the oil industry and market are increasingly raising the issue of the ridiculously low margin requirement for crude oil futures.
CzechObě skupiny, profesionálové i dobrovolníci, jsou součástí sociálního modelu, který Evropa ztvárňuje, modelu občanské společnosti, ve které má i občan důležitý hlas.
Both groups, professionals and volunteers, are part of the social model that Europe exemplifies, of civil society, in which the citizen too has an important voice.
CzechMédia a mediální prostor jak jsme znali, ačkoli byla důvěrně známá a koncepčně jednoduchá díky myšlence, že profesionálové vysílají zprávy amatérům, čím dál tím více mizí.
Media, the media landscape that we knew, as familiar as it was, as easy conceptually as it was to deal with the idea that professionals broadcast messages to amateurs, is increasingly slipping away.